نویسنده = عباس رنجبر سعادت آبادی
جستجوی نواحی مستعد نصب سلول‌های خورشیدی در استان گلستان با استفاده از داده‌های دیده‌بانی، GEOS-5 و ERA5

دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 163-184

10.30499/ijg.2022.341806.1425

سکینه خان سالاری؛ محمد کردجزی؛ عثمان مجیدی؛ عبدالجبار ملا عرازی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


اصلاح و ارزیابی چشمه‌های گردوخاک ناشی از فرسایش بادی در مدل WRF/Chem در غرب آسیا

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-24

10.30499/ijg.2021.288380.1331

امیرحسین نیک فال؛ عباس رنجبر سعادت‌آبادی؛ سحر تاج بخش مسلمان؛ محمد مرادی


مطالعه اثر جریان‌های جتی ترازهای پایین بر گردوخاک در غرب و جنوب غرب ایران

دوره 16، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-19

10.30499/ijg.2021.278682.1320

مهری هاشمی دوین؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ ابراهیم فتاحی؛ سارا کرمی؛ ساویز صحت کاشانی


Evaluation of the WRF/Chem aerosol models - a dust episode case study

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-18

10.30499/ijg.2020.104569

Amirhossein Nikfal؛ Abbas Ranjbar SaadatAbadi؛ Mehdi Rahnama؛ Sahar Tajbakhsh؛ Mohamad Moradi


مقایسه شکست امواج راسبی روی اروپا و غرب آسیا از دیدگاه فعالیت موج

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 83-101

10.30499/ijg.2020.228070.1265

محمد مهدی خدادی؛ مجید آزادی؛ محمد مرادی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


Autumn Rainfall Anomalies and Regional Atmospheric Circulation along Establishment of Weak La Nina after Strong El Nino in Iran

دوره 13، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 1-15

10.30499/ijg.2020.104779

Faranak Bahrami؛ Abbas ranjbar saadatabadi؛ Amir Hussain Meshkatee؛ Gholamali Kamali


تأثیر بی‌هنجاری‌های ماهانة الگوهای فشاری بر شرایط بارشی پاییزه در سواحل شمالی ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 82-101

عباس رنجبر سعادت آبادی؛ احمد اسدی تلوکی؛ محمد مرادی