نویسنده = امید علیزاده
چشمه‌های موثر بر وقوع گردوخاک در منطقه تهران با کاربست داده‌های MERRA-2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.30499/ijg.2024.425042.1552

رامین احمدی؛ امید علیزاده؛ سمانه ثابت قدم


تاثیر گرمایش سریع شمالگان بر الگوهای جوّی در غرب آسیا

دوره 17، شماره 4، آذر 1402، صفحه 99-116

10.30499/ijg.2023.400405.1519

اعظم صانعی؛ امید علیزاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ پرویز ایران نژاد


توزیع ازون وردسپهری در منطقه جنوب غرب آسیا و عوامل مؤثر بر آن

دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 185-204

10.30499/ijg.2022.344755.1429

مهسا دامن افشان؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امید علیزاده؛ میکائیل اسپرنگر


تأثیر هواویزها بر بارش در شرایط رطوبت‌های نسبی متفاوت: مطالعه موردی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 135-155

فاطمه زارعی؛ مریم قرایلو؛ امید علیزاده چوبری