نویسنده = پرویز ایران نژاد
ارزیابی مشاهدات دمای درخشندگی ماهواره مایکروویو SMOS در مقایسه با داده‌های شبیه‌سازی شده با مدل L-MEB

دوره 12، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 92-106

مژده جامعی؛ محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ پرویز ایران نژاد


ارزیابی مدل برف طرحواره سطح NOAH-MP جفت‌شده با مدل منطقه‌ای WRF در بارش‌های سنگین برف در شمال و غرب ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 146-163

مهرانه خدامرادپور؛ پرویز ایران نژاد؛ سمیرا اخوان؛ خالد بابایی


مطالعه بی‌هنجاری‌ دمای زمستان ایران با استفاده از داده‌های بازتحلیل NCEP/NCAR

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 12-27

پرویز ایران نژاد؛ فرهنگ احمدی‌گیوی؛ نسیم نیکویی


اثر مراکز چرخندزای مدیترانه بر بارش سالانه ایران در دوره 1960 تا 2002

دوره 3، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 91-105

پرویز ایران نژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محمدنژاد