نویسنده = ظاهرحسین شمالی
تعداد مقالات: 13
4. اثر چشمه میکروترمورها در تعیین مشخصات ساختگاهی با استفاده از روش H/V

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393

رضا حیدری؛ محمدرضا قائمقامیان؛ ظاهر حسین شمالی


9. مقایسه خطای مکان‌یابی زمین‌لرزه‌‌های محلی در روش‌‌های خطی‌شده و غیرخطی با استفاده از داده‌‌های شبیه‌سازی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 127-140

وحید ملکی؛ محمدرضا حاتمی؛ ظاهرحسین شمالی؛ مهرداد پاکزاد


11. تعیین سازوکار زمین‌‌لرزه‌های پیچیده با بزرگی متوسط

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 111-134

بابک هجرانی؛ محمدرضا حاتمی؛ ظاهرحسین شمالی


12. بررسی ناهمسانگردی آزیموتی لرزه‌ای موج P در عرض زاگرس

دوره 4، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 103-112

فروغ کشوری؛ ظاهرحسین شمالی