نویسنده = ظاهرحسین شمالی
روشها و چالش هایی در چگونگی قرائت فازهای بازتابی از موهو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.30499/ijg.2022.351628.1444

فاطمه علی دوست؛ اسماعیل بایرام نژاد؛ ظاهرحسین شمالی


اثر چشمه میکروترمورها در تعیین مشخصات ساختگاهی با استفاده از روش H/V

دوره 8، شماره 3، مهر 1393

رضا حیدری؛ محمدرضا قائمقامیان؛ ظاهر حسین شمالی


تعیین سازوکار زمین‌‌لرزه‌های پیچیده با بزرگی متوسط

دوره 5، شماره 3، آذر 1390، صفحه 111-134

بابک هجرانی؛ محمدرضا حاتمی؛ ظاهرحسین شمالی


بررسی ناهمسانگردی آزیموتی لرزه‌ای موج P در عرض زاگرس

دوره 4، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 103-112

فروغ کشوری؛ ظاهرحسین شمالی