نویسنده = عبدالحمید انصاری
استفاده از روش‌های ژئوالکتریک در بررسی وضعیت نشت آب از محدوده سد رسوب‌گیر معدن مس میدوک

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 119-134

سحر یحیی آبادی؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری؛ الهام ساعی نیا


تفسیر آنومالی‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 69-83

کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ عبدالحمید انصاری


استفاده از روش انحراف معیار نرمال شده در برآورد مرز بی‌هنجاری‌‌های میدان پتانسیل

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 46-56

عبدالحمید انصاری؛ امیرحسین کوهساری؛ کمال علمدار؛ مهدی یعقوبی مقدم


بررسی تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی خاک‌ها در حین آزمایش تحکیم

دوره 5، شماره 3، آذر 1390، صفحه 102-110

یاسمن بدرزاده؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری؛ محمد فاتحی مرجی


استفاده از فیلترهای دورسنجی در پردازش تصاویر میدان پتانسیل

دوره 5، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 34-50

عبدالحمید انصاری؛ کمال علمدار


تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با روش تصویرسازی پارامترهای توده (SPI)

دوره 3، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 25-40

کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری