نویسنده = علیرضا عرب امیری
مدل‌سازی هندسه سنگ بستر با استفاده از داده‌های گرانی‌سنجی و الگوریتم کلونی مورچگان

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 39-54

10.30499/ijg.2020.103082

امیر جولائی؛ علیرضا عرب امیری؛ علی نجاتی کلاته؛ فرزین فرزانه


Subsurface structural characterization of the Chooman Dam site using geoelectric method

دوره 10، شماره 5، خرداد 1396، صفحه 22-30

Sadegh Moghaddam؛ Abolghasem Kamkar Rouhani؛ Alireza Arab Amiri