نویسنده = مجید مزرعه فراهانی
بررسی اقلیم‌شناختی بندال‌‌های آسیا و اروپا با دو شاخص در دوره 1950- 2010

دوره 7، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 31-51

سارا فهیمی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ مجید مزرعه فراهانی


اصلاح پیش‌بینی فرایند توفان حاره‌ای با انتخاب ویژگی‌‌‌های موثر

دوره 5، شماره 3، آذر 1390، صفحه 67-82

فریده حبیبی؛ مجید مزرعه فراهانی؛ بهزاد مشیری؛ احمد نوحه گر؛ احمد کلهر


بررسی تغییرات هلیسیتی و شار هلیسیتی در توفان استوایی گونو

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 97-115

سکینه خان سالاری؛ مجید مزرعه فراهانی؛ مجید آزادی