نویسنده = Mansoure Montahaei
تجزیه و تحلیل توابع پاسخ مربوط به یک مجموعه حجیم از داده‌های مگنتوتلوریک در محدوده تراشکاف (دیاپر) نمکی نصرآباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30499/ijg.2023.402088.1521

منصوره منتهایی؛ مهرداد ساجدی؛ الهام زارع؛ حکیم اسماعیلی اوغاز


Study of VLF radio sounding for the Ionospheric remote sensing

دوره 15، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 139-152

10.30499/ijg.2021.266926.1312

Alireza Mahmoudian؛ Maryam Fallahrad؛ Mansoure Montahaei