کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی ناهمواری سنگ بستر دشت امان‌آباد با استفاده از انتگرال‌های نوع کوشی

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-17

نازنین محمدی؛ سید هانی متولی عنبران؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


پیش‌بینی تراوایی سنگ مخزن با استفاده از روش‌های عدم قطعیت: سیستم فازی نوع دو

دوره 12، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 82-91

حمید حکیمی نژاد؛ میترا میرزارضایی؛ بابک نجار اعرابی