کلیدواژه‌ها = میدان پتانسیل
تعیین مرز داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تصویرسازی زاویه تتا

دوره 7، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 24-33

علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو


سیگنال تحلیلی و مشتق‏های میدان پتانسیل از مرتبه کسری (کاربرد ‏در تفسیر و پردازش)

دوره 6، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-16

جمال ‏الدین بنی‌عامریان؛ بهروز اسکوئی؛ پریسا ایمانی


استفاده از فیلترهای دورسنجی در پردازش تصاویر میدان پتانسیل

دوره 5، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 34-50

عبدالحمید انصاری؛ کمال علمدار


تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با روش تصویرسازی پارامترهای توده (SPI)

دوره 3، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 25-40

کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری