کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی معکوس
مدل‌سازی معکوس سه‌بُعدی مدل‌های گرانی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌‌ها

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 102-125

میترا محمدزاده؛ محمد علی شریفی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ عبدالرضا صفری؛ امین باغانی


وارون غیرخطی داده‌های مغناطیسی با استفاده از روش گرادیان زیرفضا

دوره 4، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 13-31

علی نجاتی کلاته؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ محمود میرزائی؛ ناصر حسین زاده گویا