کلیدواژه‌ها = داده‌های مغناطیسی
مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان و اعتبارسنجی آن با داده‌های حفاری اکتشافی

دوره 8، شماره 2، تیر 1393، صفحه 56-69

مسلم فاتحی؛ غلامحسین نوروزی؛ امید اصغری؛ فاطمه حاجی ئی


تفسیر بی‌هنجاری‌ مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از روش‌ گرادیان کامل نرمال

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-15

میثم عابدی؛ احمد افشار؛ غلامحسین نوروزی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


وارون غیرخطی داده‌های مغناطیسی با استفاده از روش گرادیان زیرفضا

دوره 4، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 13-31

علی نجاتی کلاته؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ محمود میرزائی؛ ناصر حسین زاده گویا