کلیدواژه‌ها = رادار نفوذی به زمین (GPR)
مقایسه روش رادار نفوذی به زمین و مغناطیس‌سنجی در بررسی‌های نزدیک به سطح: یک مطالعه موردی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 76-86

مسعود حسینی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مهدی محمدی ویژه؛ سعید پرنو


آشکارسازی تأسیسات زیرسطحی و تحلیل مشخصه‌های تپ GPR

دوره 7، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 117-133

مهدی محمدی‌ویژه؛ ابوالقاسم کامکار روحانی