کلیدواژه‌ها = گرانی‌سنجی
مدل‌سازی نظری توابع رهدهی و همدوسی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 45-61

10.30499/ijg.2022.292381.1340

سمیرا قلعه نویی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


مدل‌سازی هندسه سنگ بستر با استفاده از داده‌های گرانی‌سنجی و الگوریتم کلونی مورچگان

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 39-54

10.30499/ijg.2020.103082

امیر جولائی؛ علیرضا عرب امیری؛ علی نجاتی کلاته؛ فرزین فرزانه


استفاده از روش برخال‌‌ برای تعیین چگالی بوگه لوح‌سنگی در منطقه چارک (جنوب ایران)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 34-50

سید رضا مهرنیا؛ وحید ابراهیم‌‌زاده اردستانی؛ اصغر تیموریان


زمین‌شناسی و اکتشافات ژئوفیزیکی در کانسار آهن ساغند

دوره 7، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 116-132

امیر غلامی‌‌پور سی‌سختی؛ محمدرضا حیدریان شهری؛ خسرو ابراهیمی نصرآبادی؛ غلامرضا هاشمی مرند