کلیدواژه‌ها = shear wave velocity
بررسی و مقایسه روش‌های مرسوم تخمین سرعت موج برشی از روی داده‌های چاه‌پیمایی در یکی از مخازن ماسه‌سنگی جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.320098.1385

احسن لیثی؛ حسین خیرالهی؛ نوید شادمنامن


مطالعه ساختار سرعت موج برشی در شرق ایران با استفاده از توموگرافی امواج ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.331304.1404

خلیل متقی؛ زهرا ضرونی زاده؛ رامین موقری


A Seismic investigation of the upper crustal structure of the Iranian plateau

دوره 15، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 115-126

10.30499/ijg.2021.296842.1347

Mohsen Ahmadzadeh Irandoust؛ Keith Priestley؛ Farhad Sobouti