موضوعات = زلزله شناسی
Determination of two-dimensional shear-wave velocity profiles using single-station and array measurements of ambient noises in Hakimiyeh valley, Tehran, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.30499/ijg.2023.389984.1508

Mojtaba Siavashpour؛ Ebrahim Haghshenas؛ Mohsen Fazlavi


ارزیابی همبستگی آماری و مکانی بین پارامترهای لرزه خیزی و بی هنجاری بوگه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1402

10.30499/ijg.2023.396597.1516

سید ناصر هاشمی


بررسی تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای لرزه‌خیزی برای قبل از رخداد زمین‌لرزه‌های با بزرگای بیش از 5 در منطقه شمال شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30499/ijg.2023.396574.1517

محمد امیری؛ محمد طالبی؛ حبیب رحیمی


اثر کامل بودن اطلاعات در تعیین شدت با تمرکز بر زمین‌لرزه اردکول قائن (20 اردیبهشت 1376)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.30499/ijg.2023.416760.1540

حمیده امینی


تحلیل خطر احتمالاتی با درنظرگرفتن اثرات جهت‌پذیری حوزه نزدیک (مطالعه موردی منطقه کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

10.30499/ijg.2023.417660.1541

وحید واحدی اصل؛ احمد سدیدخوی؛ محمد پورمحمد شاهوار؛ نیما دولت آبادی


Artificial neural networks to model earthquake magnitude and the di-rection of its energy propagation: a case study of Indonesia

دوره 17، شماره 6، اسفند 1402، صفحه 9-23

10.30499/ijg.2023.375989.1474

Hery Leo Sianturi؛ Valentinus Galih Vidia Putra؛ Redi Kristian Pingak


Correlation between shear wave velocity and standard penetration test for Nowshahr and Chalus, Iran

دوره 17، شماره 6، اسفند 1402، صفحه 37-52

10.30499/ijg.2023.384018.1492

Fatemeh Shahgholipour؛ Narges Afsari؛ Vali Ghaseminejad


Investigation of the Zagros recurrence earthquakes using the network theory

دوره 17، شماره 6، اسفند 1402، صفحه 69-77

10.30499/ijg.2023.394145.1513

Soghra Rezaei؛ Fataneh Taghizadeh Farahmand


بررسی تغییرات تنش لرزه‌ای در زاگرس جنوبی

دوره 17، شماره 5، بهمن و اسفند 1402، صفحه 21-46

10.30499/ijg.2023.396387.1514

مهرداد مصطفی زاده؛ لیلا مهشادنیا


پارامترهای لرزه‌خیزی و احتمال رخداد زمین‏لرزه‏ها در شرق ایران (بلوک لوت)

دوره 17، شماره 5، بهمن و اسفند 1402، صفحه 69-77

10.30499/ijg.2023.383824.1498

سید حسن موسوی بفروئی؛ سید هادی دهقان منشادی


توموگرافی امواج سطحی برای منطقه فرورانش مکران

دوره 17، شماره 5، بهمن و اسفند 1402، صفحه 117-133

10.30499/ijg.2023.395954.1515

رضا زین الدینی میمند؛ خلیل متقی؛ اسماعیل شبانیان


تحلیل خطر لرزه‌ای شهر جدید پردیس با روش احتمالاتی

دوره 17، شماره 4، آذر 1402، صفحه 41-57

10.30499/ijg.2023.378063.1477

علی بیت اللهی؛ نگار سودمند؛ فاطمه دهقان فاروجی؛ غزاله رزاقیان


Three-dimensional seismic response of earth dams subjected to spatially varying earthquake ground motion

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1402، صفحه 1-12

10.30499/ijg.2023.360389.1455

Amir Ghalyanchi Langroudi؛ Mohammad Davoodi؛ Mohammad Kazem Jafari؛ Masoud Nekooei


نسبت پاسخ طیفیV/H زلزله‌های حوزه نزدیک گسل با توجه به داده‌های ایران

دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 21-38

10.30499/ijg.2022.333523.1409

میلاد محمدیان؛ عباس مهدویان؛ نعمت حسنی


بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های تنش کشندی و رویدادهای لرزه‌ ای در حریم گسل مشا

دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 57-88

10.30499/ijg.2022.329023.1397

حمیدرضا سپاهیان؛ ناصر حافظی مقدس؛ حسین صادقی؛ رضا خواجوی


روش‌ها و چالش‌های قرائت فازهای بازتابی از موهو

دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 109-128

10.30499/ijg.2022.351628.1444

فاطمه علی دوست؛ اسماعیل بایرام نژاد؛ ظاهرحسین شمالی


بررسی وابستگی فرکانسی ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲ موج لرزه‌ای درشرق-شمال‌شرق ایران

دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 147-162

10.30499/ijg.2022.341814.1423

سمیه احمدزاده؛ فرحناز منصوری قوام آبادی؛ غلام جوان دلویی


پایش فعالیت آتشفشان با تحلیل هم‌زمان نسبت دامنه امواج لرزه‌ای و سرعت نسبی داده‌های نوفه‌های لرزه‌ای محیطی

دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 216-229

10.30499/ijg.2022.351400.1443

غزاله رسانه؛ علیرضا حاجیان؛ مریم هدهدی؛ روح الله کیمیایی فر؛ سالواتوره گامبینو