موضوعات = زلزله شناسی
شواهد زمین لرزه و امکان شناسایی رخدادهای گذشته در منطقه طبس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.30499/ijg.2022.362977.1457

حمیده امینی


تغییرشکل های معاصر پوسته ای در منطقه البرز براساس میدان سرعت GPS و توابع اسپلاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

10.30499/ijg.2023.364145.1460

اصغر راست بود


Three-dimensional seismic response of earth dams subjected to spatially varying earthquake ground motion

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.30499/ijg.2023.360389.1455

امیر قلیان چی لنگرودی؛ محمد داودی


Artificial Neural Networks to Model Earthquake Magnitude and the Direction of Its Energy Propagation: A Case Study of Indonesia

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

10.30499/ijg.2023.375989.1474

Hery Leo Sianturi؛ Valentinus Galih Vidia Putra؛ Redi Kristian Pingak


Correlation between shear wave velocity and standard penetration test for Nowshehr&Chalus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.30499/ijg.2023.384018.1492

نرگس افسری؛ فاطمه شاهقلی پور؛ ولی قاسمی نژاد


Pattern recognizing of the spatial distribution of earthquake epicenters in the Zagros region (Iran)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.30499/ijg.2023.384869.1495

سید ناصر هاشمی


نسبت پاسخ طیفیV/H زلزله‌های حوزه نزدیک گسل با توجه به داده‌های ایران

دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 21-38

10.30499/ijg.2022.333523.1409

میلاد محمدیان؛ عباس مهدویان؛ نعمت حسنی


بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های تنش کشندی و رویدادهای لرزه‌ ای در حریم گسل مشا

دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 57-88

10.30499/ijg.2022.329023.1397

حمیدرضا سپاهیان؛ ناصر حافظی مقدس؛ حسین صادقی؛ رضا خواجوی


روش‌ها و چالش‌های قرائت فازهای بازتابی از موهو

دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 109-128

10.30499/ijg.2022.351628.1444

فاطمه علی دوست؛ اسماعیل بایرام نژاد؛ ظاهرحسین شمالی


بررسی وابستگی فرکانسی ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲ موج لرزه‌ای درشرق-شمال‌شرق ایران

دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 147-162

10.30499/ijg.2022.341814.1423

سمیه احمدزاده؛ فرحناز منصوری قوام آبادی؛ غلام جوان دلویی


پایش فعالیت آتشفشان با تحلیل هم‌زمان نسبت دامنه امواج لرزه‌ای و سرعت نسبی داده‌های نوفه‌های لرزه‌ای محیطی

دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 216-229

10.30499/ijg.2022.351400.1443

غزاله رسانه؛ علیرضا حاجیان؛ مریم هدهدی؛ روح الله کیمیایی فر؛ سالواتوره گامبینو


Evidence of active faulting in the Azarshahr-Tabriz fault zone of northwestern Iran

دوره 16، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 53-68

10.30499/ijg.2022.314034.1377

Saeid Rahimzadeh؛ Noorbakhsh Mirzaei؛ Yasamin Moshasha


Evaluation of unstable points detection methods in geodetic GNSS-based networks

دوره 16، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 175-192

10.30499/ijg.2023.350587.1441

Zahra Banimostafavi؛ Mohammad Ali Sharifi؛ Saeed Farzaneh


شناسایی ویژگی‌های زلزله‌شناختی زمین‌لرزه‌های دوگانه 23 آبان 1400 شمال غرب بندرعباس

دوره 16، شماره 3، آذر 1401، صفحه 89-103

10.30499/ijg.2022.335246.1414

حمید خسروی؛ مهدیه سفری؛ غلام جوان دلویی؛ آذر افشار؛ خالد حسامی


برآورد احتمالاتی و واهم‌افزایی خطر زمین‏لرزه در استان گلستان

دوره 16، شماره 3، آذر 1401، صفحه 143-159

10.30499/ijg.2022.337374.1415

سید حسن موسوی بفروئی؛ سید هادی دهقان منشادی


بررسی برهم‌کنش مکانیکی بین زمین‌لرزه‌های بزرگ شمال غرب ایران

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 25-44

10.30499/ijg.2021.266840.1311

اصغر راست بود؛ بابک شاهنده؛ مهدی محمدزاده


محاسبه محتمل‌‌ترین امتداد بحرانی شتاب‌نگاشت‌‌های زمین‌لرزه 21 آبان 1396 سرپل‌ذهاب با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 63-75

10.30499/ijg.2022.312509.1373

محمد داودی؛ فریبرز سنجری؛ محمد کاظم جعفری؛ نوید هادیانی؛ عباس پوردیلمی


برآورد احتمالاتی خطر زمین‌لرزه برای 8 شهر پرجمعیت ایران

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 139-157

10.30499/ijg.2022.320133.1386

سید حسن موسوی بفروئی؛ علیرضا بابائی ماهانی