موضوعات = لرزه شناسی
Formation evaluation of middle Miocene reservoirs via petrophysical analysis of well logging data; Case study from Southern part of Gulf of Suez, Egypt

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.30499/ijg.2023.409210.1532

Mohammed Amer؛ Walid M. Mabrouk؛ Khaled S. Soliman؛ Amr M. EID؛ Ahmed Metwally


Reservoir evaluation and hydrocarbon play assessment in a Niger Delta field

دوره 16، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 113-122

10.30499/ijg.2022.347384.1436

Azuoko George-Best؛ Usman Ayatu Ojonugwa؛ Emmanuel Onyeka Ezim؛ Ekwe Amobi Chigozie؛ Ema Michael Abraham


شناسایی منطقه هیدروکربنی با استفاده از روش یادگیری ماشین بردار پشتیبان

دوره 15، شماره 3، آذر 1400، صفحه 47-57

10.30499/ijg.2021.279184.1321

محمدرضا قاسمی نژاد؛ مجید باقری؛ مجید نبی بیدهندی


شناسایی و مدل‌سازی گنبد نمکی در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از گرادیان بافت سه‌بعدی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 19-33

10.30499/ijg.2020.242349.1285

امین روشندل کاهو؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ محمد رداد


امکان‌سنجی وارون‌سازی احتمالاتی داده‌های لرزه‌ای با هدف تخمین تخلخل برای مخزن کربناته

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 105-123

10.30499/ijg.2020.256860.1300

اکبر حیدری؛ نوید امینی؛ توماس میر هنسن؛ حامد امینی؛ محمد امامی نیری


مدل‌سازی سه‌بعدی مقاومت صوتی با استفاده از روش شبیه‌سازی نوارهای دوار در یکی از میدان‌های جنوب غربی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 125-143

10.30499/ijg.2021.245129.1289

مهدی صادقی؛ نوید امینی؛ رضا فلاحت؛ ناصر مدنی؛ حمید ثابتی


Presenting an integrated strategy for porosity mapping in a genetic-based seismic inversion framework in a heterogeneous reservoir

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 41-65

10.30499/ijg.2020.223648.1261

Amin Shahbazi؛ Mehrdad Soleimani monfared؛ Vinesh Thiruchelvam؛ Thang Ka Fei


جانشینی سیال و مدل‌سازی پیشرو لرزه‌ای در یکی از مخازن ماسه‌سنگی ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 100-116

بهاره فریدونی؛ علی مرادزاده؛ امین روشندل کاهو


Constrained Seismic Sequence Stratigraphy of Asmari - Kajhdumi interval with well-log Data

دوره 12، شماره 5، 1398، صفحه 82-94

احسان رضایی فرامانی؛ محمد علی ریاحی؛ حسین هاشمی