موضوعات = پتانسیل
مطالعه ژئوفیزیک بررسی زمین لغزش مسیر خط لوله گاز امامزاده هاشم-رودهن استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.30499/ijg.2023.385015.1496

مهشید ابطحی نجف آبادی


تجزیه و تحلیل توابع پاسخ مربوط به یک مجموعه حجیم از داده‌های مگنتوتلوریک در محدوده تراشکاف (دیاپر) نمکی نصرآباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30499/ijg.2023.402088.1521

منصوره منتهایی؛ مهرداد ساجدی؛ الهام زارع؛ حکیم اسماعیلی اوغاز


مطالعه ساختارهای مغناطیسی با استفاده از داده های مغناطیس هوایی و بررسی ارتباط آن ها با کانی زایی مس پورفیری در محدوده مطالعاتی شهر بابک، استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.30499/ijg.2023.377544.1478

مسلم جهانتیغ؛ حمیدرضا رمضی؛ حسین فردوسی؛ زهرا جعفری


تحلیل پاسخ القای الکترومغناطیس کره‌وار به عنوان مدلی از مهمات منفجر نشده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.30499/ijg.2023.408514.1531

مجتبی بابایی


Geoelectrical Characterization of the Peat Soil at Klias Peninsula, Beaufort, Sabah (Malaysia)

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1402، صفحه 27-44

10.30499/ijg.2023.361202.1453

Zamri Syarifah Nurmaisarah؛ Musta Baba؛ Habib Musa Mohamad؛ Saleh Hardianshah


A review of Shallow Water Flows (SWF) and evaluation of this prob-lem by 3D seismic data in the South Caspian Basin, Iran

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1402، صفحه 45-63

10.30499/ijg.2023.366469.1466

Zohre Noorbakhsh Razmi؛ Naser Hafezi Moghaddas؛ Hossein Sadeghi؛ Sayyed Reza Moussavi Harami؛ Naser Keshavarz Farajkhah


Haditha region hydrological aspects extraction using remote sensing and GIS techniques

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1402، صفحه 65-75

10.30499/ijg.2023.367899.1467

Anas Abdulrazzaq Mohammed؛ Amen Abdulrazzaq Mohammed


Geo-morphological mapping of the basin configuration of parts of southern Nupe Basin, Nigeria, using high resolution aeromagnetic and core drill dataset

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1402، صفحه 91-110

10.30499/ijg.2023.383276.1486

Ayatu Ojonugwa Usman؛ Ifeanyi Augustine Chinwuko؛ George-Best Azuoko؛ Amobi Chigozie Ekwe؛ Ema Michael Abraham؛ Joshua Chima Chizoba


Evaluation of geothermal energy potential of parts of the Middle Be-nue trough Nigeria: aeromagnetic and aeroradiometric approach

دوره 16، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 37-52

10.30499/ijg.2022.295242.1343

Ikumbur Emmanuel Bemsen؛ Godwin Onwuemesi؛ Anakwuba Emmanuel Kenechukwu؛ Chinwuko Augustine Ifeanyi؛ Usman Ayatu Ojonugwa


Landslide susceptibility mapping of Chilas area along Karakorum highway, Gilgit Baltistan, Pakistan

دوره 16، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 69-84

10.30499/ijg.2022.329722.1399

Ahmed Aneel؛ Ahmad Nasrullah؛ Salman Khalid؛ Xu Xiao Xuan؛ Said Mukhtar Ahmad؛ Shan Ning


مدل‌سازی نظری توابع رهدهی و همدوسی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 45-61

10.30499/ijg.2022.292381.1340

سمیرا قلعه نویی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


Stochastic modeling of gravity data for 2D basement reliefs without regularization coefficient

دوره 15، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 101-114

10.30499/ijg.2021.289366.1333

Mahmoud Reshadati؛ Seyed-Hani Motavalli-Anbaran