موضوعات = فیزیک فضا
سوپرامولکول‌ها و تاثیر تابش‌های خورشیدی ریزموج بر یون‌سپهر در به‌وجود‌آمدن خوشه‌های بخارآب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.30499/ijg.2022.312177.1371

بنفشه تاجی؛ محمد حسین معماریان؛ محمد علی حداد


اصلاح و ارزیابی چشمه‌های گرد و خاک ناشی از فرسایش بادی در مدل WRF/Chem در غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.30499/ijg.2021.288380.1331

امیرحسین نیک فال؛ عباس رنجبر سعادت‌آبادی؛ سحر تاج بخش مسلمان؛ محمد مرادی


حساسیت مدل WRF در شبیه‌سازی مؤلفه‌های مداری و نصف‌النهاری باد در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.322472.1388

ناصر ایزدی؛ علی اکبر شمسی پور؛ قاسم عزیزی


کنون‌بینی آغازش همرفت با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.324736.1390

ابوالقاسم غضنفری لاکه؛ سرمد قادر؛ مجید مزرعه فراهانی


واکاوی پیوند سپیدایی با ارتفاع، شیب و وجه شیب در ایران‌زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.327388.1393

امید رضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


پس پردازش برونداد مدل WRF برای پارامتر آب بارش شو با استفاده از داده های ماهواره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.321906.1387

فرحناز تقوی؛ مجتبی جلالی


Quantifying the Range of Uncertainty in GCM Projections for Future Solar Radiation, Temperature and Precipitation under Global Warming Effect in Dushan-Tappeh Station, Tehran, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.30499/ijg.2022.310958.1369

احسان مصدق؛ ایمان بابائیان


ارزیابی دو روش پیش بینی تندی جست باد در ایران و پس پردازش نتایج با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.316808.1381

محمد حسام محمدی؛ امیر حسین مشکوتی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی


بررسی مدل های CMIP6 در برآورد دمای ایران با تأکید بر حساسیت اقلیم ترازمند (ECS) و پاسخ اقلیم گذرا (TCR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.30499/ijg.2022.344862.1430

آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


مطالعه اثر جریان‌های جتی ترازهای پایین بر گردوخاک در غرب و جنوب غرب ایران

دوره 16، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-19

10.30499/ijg.2021.278682.1320

مهری هاشمی دوین؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ ابراهیم فتاحی؛ سارا کرمی؛ ساویز صحت کاشانی


تأثیر عرض‌های بحرانی بر شکست امواج روی شرق مدیترانه و غرب آسیا

دوره 16، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 119-140

10.30499/ijg.2021.305164.1363

محمد مهدی خدادی؛ محمد مرادی مرادی؛ مجید آزادی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


GPR noise reduction by TVD and TVD-EMD

دوره 15، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 71-87

10.30499/ijg.2021.242831.1286

Sadegh Moghaddam؛ Behrooz Oskooi؛ Alireza Goudarzi؛ Asghar Azadi


Study of VLF radio sounding for the Ionospheric remote sensing

دوره 15، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 139-152

10.30499/ijg.2021.266926.1312

Alireza Mahmoudian؛ Maryam Fallahrad؛ Mansoure Montahaei


ارتباط شاخص‌های همرفتی و دورپیوندی در منطقه غرب آسیا

دوره 15، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-26

10.30499/ijg.2021.263894.1308

امیر طهماسبی پاشا؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه


بررسی آماری- دینامیکی توفان‏های همرفتی قوی در اهواز

دوره 15، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-17

10.30499/ijg.2020.240218.1282

بهاره صمدیار؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه؛ امیر طهماسبی پاشا


تحلیل و فرایابی بندال دوقطبی در یک مطالعه موردی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 35-46

10.30499/ijg.2021.251637.1296

رضا جوان نژاد؛ مریم رضائی


بررسی پیش بینی قطعی سرعت باد با استفاده پس پردازش برونداد یک سامانه همادی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 93-117

10.30499/ijg.2021.256219.1303

مسعود ده ملائی؛ مریم رضازاده؛ مجید آزادی


ارتباط‌سنجی ماهواره‌مبنا میان دمای سطح زمین و فراسنج‌های بیوفیزیکی در حوضه‌ی آبریز جازموریان

دوره 15، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 119-135

10.30499/ijg.2021.272063.1315

بهروز آباد؛ برومند صلاحی؛ کوهزاد رئیس پور؛ مسعود مرادی