موضوعات = فیزیک فضا
تعداد مقالات: 29
1. بررسی آماری-دینامیکی توفان‏های همرفتی قوی در اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

10.30499/ijg.2020.240218.1282

بهاره صمدیار؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه؛ امیر طهماسبی پاشا


2. تحلیل و فرایابی بندال دوقطبی در یک مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.30499/ijg.2021.251637.1296

رضا جوان نژاد؛ مریم رضائی


4. بررسی پیش‌بینی‌ سرعت باد قطعی برونداد دو روش همادی پس‌پردازش شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.30499/ijg.2021.256219.1303

مسعود ده ملائی؛ مریم رضازاده؛ مجید آزادی


5. ارتباط شاخص‌های همرفتی و دورپیوندی بر روی منطقه غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.30499/ijg.2021.263894.1308

امیر طهماسبی پاشا؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه


6. ارتباط‌سنجی ماهواره مبنا میان دمای سطح زمین و فراسنج‌های بیوفیزیکی در حوضه‌ی آبریز جازموریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

10.30499/ijg.2021.272063.1315

بهروز آباد؛ برومند صلاحی؛ کوهزاد رئیس پور؛ مسعود مرادی


7. Calibration of the accelerometers onboard GRACE satellites using discrete wavelet transform

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

10.30499/ijg.2021.260423.1306

امیررضا مرادی؛ محمد علی شریفی


8. GPR noise reduction by TVD and TVD-EMD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1400

10.30499/ijg.2021.242831.1286

sadegh moghaddam؛ بهروز اسکوئی؛ علیرضا گودرزی؛ اصغر آزادی


10. بررسی الگوهای همدیدی بارش‌های فرین در جنوب غرب ایران در دوره گرم سال

دوره 15، شماره 1، بهار 1400، صفحه 83-104

10.30499/ijg.2020.233250.1274

نفیسه فراهانی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مریم قرایلو


11. Evaluation of the WRF/Chem aerosol models - a dust episode case study

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-18

10.30499/ijg.2020.104569

Amirhossein Nikfal؛ Abbas Ranjbar SaadatAbadi؛ Mehdi Rahnama؛ Sahar Tajbakhsh؛ Mohamad Moradi


14. تأثیر ساخت سد گتوند بر پارامترهای اقلیمی دما، رطوبت و بارش

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 105-117

10.30499/ijg.2020.233702.1275

محمد حسام محمدی؛ محمود صفر؛ حسین رفیق زاده؛ حجت قربانی؛ سید حسین خان شقاقی


15. پیش‌بینی تلاطم هوای صاف در غرب ایران (مسیر پروازی تهران-‌ اهواز و تهران- اردبیل) با استفاده از شبیه‌سازی‌های مدل WRF

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 120-143

10.30499/ijg.2020.235239.1277

محمدمهدی آریامنش؛ سرمد قادر؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امید علیزاده


16. بررسی ارتباط تاوه قطبی پوشن‌سپهری با ساختار وردایست دینامیکی در منطقه جنوب‌غرب آسیا همراه با دو مطالعه موردی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 15-32

10.30499/ijg.2020.107465

نجمه برهانی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزائی


18. بررسی اثر داده‌گواری داده‌های رادار هواشناسی در شبیه‌سازی خط تندوزه

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 63-82

10.30499/ijg.2020.106611

مهناز کریم خانی؛ مجید آزادی؛ امیر حسین مشکوتی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


19. مقایسه شکست امواج راسبی روی اروپا و غرب آسیا از دیدگاه فعالیت موج

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 83-101

10.30499/ijg.2020.228070.1265

محمد مهدی خدادی؛ مجید آزادی؛ محمد مرادی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


20. شبیه‌سازی امواج ناشی از باد تحت‌تأثیر پیچیدگی‌های جغرافیایی در تنگه هرمز

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 103-120

10.30499/ijg.2020.222016.1254

فاطمه عامری؛ سرمد قادر؛ سید عباس حق شناس


22. همپوشانی دوره تناوب شاخص نوسان اطلس شمالی (NAO) با دوره تناوب خشکسالی‌ها و ترسالی‌های ایران

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 91-104

10.30499/ijg.2020.104299

پیمان محمودی؛ سمیرا رزمجو؛ سید مهدی امیر جهانشاهی


23. بررسی تغییرات اقلیمیِ مسیرهای توفان زمستان در اطلس، مدیترانه و جنوب‌غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروژه CMIP5

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-18

شاهین عالم زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


24. ارزیابی داده‌گواری وردشی سه‌بعدی در کاهش حساسیت شبیه‌سازی طوفان حاره‌ای گونو به محدوده‌های انتخابی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 19-35

مهریار علی محمدی؛ حسین ملکوتی؛ مریم راهبانی؛ مجید آزادی