موضوعات = فیزیک فضا
Arctic polar vortex dynamics during winters 2015/2016 and 2016/2017

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1402

10.30499/ijg.2023.383302.1487

Vladimir Zuev؛ Ekaterina Savelieva؛ Alexey Pavlinsky


Evaluation of different WRF-Urban Canopy Models performance in city-scale numerical simulations in Tehran Metropolis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.30499/ijg.2023.383632.1489

سمیه ارغوانی؛ حسین ملکوتی


Investigating the Effect of Madden-Julian Oscillation (MJO) on the Frequency of Dust Storms in the West of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

10.30499/ijg.2023.403706.1525

برومند صلاحی؛ فاطمه وطن پرست قلعه جوق؛ محمدرضا نظری رادثانی


کاربست الگوریتم های یادگیری ماشین برای تخمین تابش خورشیدی (مورد مطالعه: اقلیم خشک و نیمه خشک )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.30499/ijg.2023.393259.1512

سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ هاجر مومنی حجت آبادی


شبیه‌سازی عددی امواج پوانکاره با استفاده از روش‌های فشرده مرکزی و یک-سویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

10.30499/ijg.2023.380145.1481

مسیب ملکی؛ سرمد قادر؛ اصغر بهلولی


تاثیر گرمایش سریع شمالگان بر الگوهای جوّی در غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.30499/ijg.2023.400405.1519

اعظم صانعی؛ امید علیزاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ پرویز ایران نژاد


بررسی عوامل هوانوردی در سقوط هواپیمای تهران – یاسوج در ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

10.30499/ijg.2023.391163.1510

مریم اسدی؛ محمد حسین معماریان؛ فاطمه مرادیان


کاربست داده‌های بازتحلیل MERRA-2 در بررسی تغییرات عمق برف در کوهستان-های بلند ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.30499/ijg.2023.387662.1502

فائزه مجیدی؛ سمانه ثابت قدم؛ مریم قرایلو


ارزیابی مدل منطقه ای WRF-GHG و مدل جهانی TM3 در مطالعه غلظت ستونی CO2 روی ایران، با استفاده از مشاهدات ماهواره ای GOSAT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30499/ijg.2023.385926.1497

سمیرا کرباسی؛ حسین ملکوتی؛ امین فضل کاظمی


Improving runway visual range calculation using an optimized optical parameter

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1402، صفحه 77-89

10.30499/ijg.2023.364057.1459

Yashar Rostami؛ Farhang Ahmadi-Givi؛ Samaneh Sabetghadam


پیش‌نگری تنش گرمایی در ایران بر اساس برونداد چند مدلی همادی CMIP6

دوره 17، شماره 2، تیر 1402، صفحه 157-173

10.30499/ijg.2023.374840.1472

الهام کدخدا؛ کمال امیدوار؛ آذر زرین؛ احمد مزیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


جستجوی نواحی مستعد نصب سلول‌های خورشیدی در استان گلستان با استفاده از داده‌های دیده‌بانی، GEOS-5 و ERA5

دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 163-184

10.30499/ijg.2022.341806.1425

سکینه خان سالاری؛ محمد کردجزی؛ عثمان مجیدی؛ عبدالجبار ملا عرازی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


توزیع ازون وردسپهری در منطقه جنوب غرب آسیا و عوامل مؤثر بر آن

دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 185-204

10.30499/ijg.2022.344755.1429

مهسا دامن افشان؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امید علیزاده؛ میکائیل اسپرنگر


کنون‌بینی آغازش همرفت با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای

دوره 16، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-22

10.30499/ijg.2022.324736.1390

ابوالقاسم غضنفری لاکه؛ سرمد قادر؛ مجید مزرعه فراهانی


اصلاح و ارزیابی چشمه‌های گردوخاک ناشی از فرسایش بادی در مدل WRF/Chem در غرب آسیا

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-24

10.30499/ijg.2021.288380.1331

امیرحسین نیک فال؛ عباس رنجبر سعادت‌آبادی؛ سحر تاج بخش مسلمان؛ محمد مرادی


ارزیابی دو روش پیش‌بینی تندی جست‌باد در ایران و پس‌پردازش نتایج با بهره‌گیری از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 101-118

10.30499/ijg.2022.316808.1381

محمد حسام محمدی؛ امیر حسین مشکوتی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی