موضوعات = فیزیک فضا
Investigating the Effect of Madden-Julian Oscillation (MJO) on the Frequency of Dust Storms in the West of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

10.30499/ijg.2023.403706.1525

برومند صلاحی؛ فاطمه وطن پرست قلعه جوق؛ محمدرضا نظری رادثانی


Investigating the effect of height difference correction between reanalysis grid points and observation stations on the accuracy of ERA5 2m temperature and pressure data

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.30499/ijg.2023.414550.1536

Ali Sam-Khaniani؛ Atefeh Mohammadi


ارزیابی مدل منطقه ای WRF-GHG و مدل جهانی TM3 در مطالعه غلظت ستونی CO2 روی ایران، با استفاده از مشاهدات ماهواره ای GOSAT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30499/ijg.2023.385926.1497

سمیرا کرباسی؛ حسین ملکوتی؛ امین فضل کاظمی


ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم بر متغیرهای اصلی اقلیم (ECVs) در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1402

10.30499/ijg.2023.405016.1526

الهام کدخدا؛ کمال امیدوار؛ آذر زرین؛ احمد مزیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


اثر چرخه خورشیدی بر پوشن‌سپهر و مدوله‌سازی آن با نوسان شبه‌دوسالانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

10.30499/ijg.2024.424944.1551

مطهره صمداللهی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزائی؛ محمد جغتایی


چشمه‌های موثر بر وقوع گردوخاک در منطقه تهران با کاربست داده‌های MERRA-2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.30499/ijg.2024.425042.1552

رامین احمدی؛ امید علیزاده؛ سمانه ثابت قدم


مدل‌سازی توفان گردوخاک بر مبنای شاخص‌های طیفی شناسایی ریزگردها و هوش مصنوعی در استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.30499/ijg.2024.418114.1543

صدیقه موریانی زاده؛ اسداله خورانی؛ محمد شریف


Arctic polar vortex dynamics during winters 2015/2016 and 2016/2017

دوره 17، شماره 6، اسفند 1402، صفحه 1-7

10.30499/ijg.2023.383302.1487

Vladimir Zuev؛ Ekaterina Savelieva؛ Alexey Pavlinsky


کاربست داده‌های بازتحلیل MERRA-2 در بررسی تغییرات عمق برف در کوهستان‌های بلند ایران

دوره 17، شماره 5، بهمن و اسفند 1402، صفحه 79-90

10.30499/ijg.2023.387662.1502

فائزه سادات مجیدی کرهرودی؛ سمانه ثابت قدم؛ مریم قرایلو


تاثیر گرمایش سریع شمالگان بر الگوهای جوّی در غرب آسیا

دوره 17، شماره 4، آذر 1402، صفحه 99-116

10.30499/ijg.2023.400405.1519

اعظم صانعی؛ امید علیزاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ پرویز ایران نژاد


بررسی عوامل هوانوردی در سقوط هواپیمای تهران – یاسوج در ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

دوره 17، شماره 4، آذر 1402، صفحه 117-134

10.30499/ijg.2023.391163.1510

مریم اسدی؛ محمد حسین معماریان؛ فاطمه مرادیان


Improving runway visual range calculation using an optimized optical parameter

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1402، صفحه 77-89

10.30499/ijg.2023.364057.1459

Yashar Rostami؛ Farhang Ahmadi-Givi؛ Samaneh Sabetghadam


پیش‌نگری تنش گرمایی در ایران بر اساس برونداد چند مدلی همادی CMIP6

دوره 17، شماره 2، تیر 1402، صفحه 157-173

10.30499/ijg.2023.374840.1472

الهام کدخدا؛ کمال امیدوار؛ آذر زرین؛ احمد مزیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


جستجوی نواحی مستعد نصب سلول‌های خورشیدی در استان گلستان با استفاده از داده‌های دیده‌بانی، GEOS-5 و ERA5

دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 163-184

10.30499/ijg.2022.341806.1425

سکینه خان سالاری؛ محمد کردجزی؛ عثمان مجیدی؛ عبدالجبار ملا عرازی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


توزیع ازون وردسپهری در منطقه جنوب غرب آسیا و عوامل مؤثر بر آن

دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 185-204

10.30499/ijg.2022.344755.1429

مهسا دامن افشان؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امید علیزاده؛ میکائیل اسپرنگر