ارزیابی اثر بسته‌موج‌های کژفشار اقیانوس اطلس شمالی بر مسیر توفان دریای مدیترانه در زمستان 2012-2011

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-14

سامان مرتضی پور؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمدعلی نصر اصفهانی


تضعیف نوفه همدوس زمین غلت با استفاده از ترکیب ردلرزه شعاعی محلی و فیلتر میانگین

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-12

رضا جیریایی شراهی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی


معرفی روش مبتنی بر مدل سطح پراش مشترک

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-18

هاشم شاهسونی؛ ایرج پیروز؛ یورگن مان؛ پیتر هوبرال


برآورد ضریب جذب داده‌های لرزه‌ای به کمک تحلیل زمان - بسامد براساس منظم‌سازی شکل‌ده

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-10

شهرام کاویانی چراتی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علی غلامی


مقایسه عملکرد الگوریتم ICA و حالت ترکیب شده آن با فازی (FUZZY-ICA) در پیش‌بینی بارش روزانه

دوره 10، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-14

امیرمحمد رخ‌شاد؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری


تفسیر داده‌‌های گرانی‌سنجی با استفاده از طیف توان تعمیم‌یافته

دوره 7، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-12

آرش حدادیان؛ علی نجاتی کلاته؛ فرامرز دولتی ارده‌جانی


تعیین مدل پوسته و سنگ‌کره نواحی البرز، ایران مرکزی و خزر جنوبی با استفاده از داده‌های ژئوئید وتوپوگرافی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-11

سید هانی متولی عنبران؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ هرمان زین


سیگنال تحلیلی و مشتق‏های میدان پتانسیل از مرتبه کسری (کاربرد ‏در تفسیر و پردازش)

دوره 6، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-16

جمال ‏الدین بنی‌عامریان؛ بهروز اسکوئی؛ پریسا ایمانی


کاربرد تبدیل آدامار در جداسازی رخساره‌های مخزن

دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-11

محمدرضا ابراهیمی؛ محمدعلی ریاحی


تفسیر بی‌هنجاری‌ مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از روش‌ گرادیان کامل نرمال

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-15

میثم عابدی؛ احمد افشار؛ غلامحسین نوروزی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


برآورد توزیع تخلخل مخزن از نشانگر‌های لرزه‌ای با استفاده از مدل عصبی- فازی NEFPROX در دشت گرگان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-15

احمد اشتری تلخستانی؛ مجید نبی بیدهندی؛ جواد جمالی


برآوردکردن تخلخل مؤثر مخزن با استفاده از تحلیل چند‌نشانگری

دوره 3، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 1-18

علی عدالت؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ رضا توکلی مقدم


معرفی نشانگر مرکز جرم مقیاس در حوزه موجک و به‌کارگیری آن در اکتشافات لرزه‌ای

دوره 2، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 1-11

فرحناز اشرفیان اصفهان؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


تحلیل فاز SKS امواج زلزله برای تعیین ناهمسانگردی جبه در البرز مرکزی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 1-12

احمد سدیدخوی؛ غلام جوان دولویی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی