دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

کنون‌بینی آغازش همرفت با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.324736.1390

ابوالقاسم غضنفری لاکه؛ سرمد قادر؛ مجید مزرعه فراهانی


بررسی و مقایسه روش‌های مرسوم تخمین سرعت موج برشی از روی داده‌های چاه‌پیمایی در یکی از مخازن ماسه‌سنگی جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.320098.1385

احسن لیثی؛ حسین خیرالهی؛ نوید شادمنامن


پس پردازش برونداد مدل WRF برای پارامتر آب بارش شو با استفاده از داده های ماهواره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.321906.1387

فرحناز تقوی؛ مجتبی جلالی


شناسایی عمق و ضخامت لایه ضعیف با استفاده از طیف سرعت فازی و منحنی پراکندگی نظری امواج رایلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.322583.1389

حسین رهنما؛ محمد مهدی مرادی؛ سهراب میراثی


طراحی فراماده زیرسطحی جهت میراسازی موج برشی لرزه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.328850.1395

رضا خواجوی؛ زهرا سیدی


شناسائی ویژگی های زلزله شناختی زمینلرزه های دوگانه 23 آبان 1400 شمال غرب بندرعباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.335246.1414

حمید خسروی؛ مهدیه سفری؛ غلام جوان دلویی؛ آذر افشار؛ خالد حسامی آذر


تفسیر دو بعدی داده گرانی و گرادیان افقی آن با استفاده از روش وارون سازی متمرکز وزن دارشده مجدد و روشهای مرسوم تخمین عمق در آجی چای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.329907.1400

مهسا کبیری؛ زهره سادات ریاضی راد؛ بابک وکیلی


پایش نفوذ آب در خاک با استفاده روش ژئورادار (GPR) و مقاومت ویژه الکتریکی مطالعه موردی: تست سایت ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.307253.1365

علی آقایی کردشامی؛ علیرضا عرب امیری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ حمید بیژنی


برآورد احتمالاتی و واهم افزایی خطر زمین‏لرزه در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.337374.1415

سید حسن موسوی بفروئی؛ سید هادی دهقان منشادی


کاربرد تئوری بیزین در زلزله شناسی، مطالعه موردی شمال و شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.333845.1410

مهدی ملکی؛ زهره سادات ریاضی راد


مطالعه ساختار سرعت موج برشی در شرق ایران با استفاده از توموگرافی امواج ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.331304.1404

خلیل متقی؛ زهرا ضرونی زاده؛ رامین موقری


توموگرافی امواج سطحی و ناهمسانگردی شعاعی با استفاده از تداخل سنجی لرزه ای در گستره البرز مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.328429.1394

فائزه شیرمحمدی؛ محمدرضا حاتمی؛ امین رحیمی دلخانی


خطاهای ناشی از جابجایی کنترل نشده ایستگاه‌های چشمه و گیرنده، چالشی برای پردازش داده‌های لرزه‌ای کوهستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.30499/ijg.2022.332159.1406

سام الدین اسماعیلی؛ علی غلامی؛ حمیدرضا سیاهکوهی


Projection of Temperature and Precipitation for 2020-2100 Using Post-processing of General Circulation Models Output and Artificial Neural Network Approach, Case Study: Tehran and Alborz Provinces

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.30499/ijg.2022.311104.1370

احسان مصدق؛ ایمان بابائیان


Quantifying the Range of Uncertainty in GCM Projections for Future Solar Radiation, Temperature and Precipitation under Global Warming Effect in Dushan-Tappeh Station, Tehran, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.30499/ijg.2022.310958.1369

احسان مصدق؛ ایمان بابائیان


Evaluation of Geothermal Energy Potential of Parts of the Middle Benue Trough Nigeria: A Aeromagnetic and Aeroradiometric Approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.295242.1343

AYATU USMAN؛ BEMSON Ikumbur؛ Godwin Onwuemesi؛ Emanuel Anakwuba؛ Ifeanyi Chinwuko


Evidence of active faulting in the Azarshahr-Tabriz fault zone of northwestern Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.314034.1377

سعید رحیم زاده؛ نوربخش میرزائی؛ یاسمین مشعشع


Landslide Susceptibility Mapping of Chilas area along Karakoram Highway, Gilgit Baltistan, Pakistan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.329722.1399

Aneel Ahmed؛ Nasrullah Nasrullah؛ Xu Xiao Xuan؛ Shan Ning؛ Said Mukhtar Ahmad


Evaluation of GPS RO Derived Precipitable Water Vapor against ground-based GPS Observations over Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.30499/ijg.2022.343984.1426

Ali SamKhaniani


Recognition of patterns and synoptic analysis of rainstorm in western Iran based on thermodynamic instability indices: A case study of Ahvaz

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.30499/ijg.2022.340751.1422

برومند صلاحی؛ محمود بهروزی


Reservoir evaluation and hydrocarbon play assessment in a Niger Delta field

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.30499/ijg.2022.347384.1436

George-Best Azuoko؛ AYATU USMAN؛ Emmanuel Onyeka Ezim؛ Amobi Ekwe؛ Ema Michael Abraham


Application of Two-Step GIT on Source, path and site effects Case study: Mw7.3 Sarpol-e Zahab Great Earthquake on 12 November 2017

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.30499/ijg.2022.346697.1433

Seyed Reza Sakhaei؛ Majid Mahood؛ Reza Heidari؛ Mehran Arian


OSVRM Method for Earth Gravity Field Estimation Using GOCE Satellite Gravimetric Observations and Comparison with Tikhonov and TSVD Methods

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.30499/ijg.2022.355568.1448

ابوالفضل شهامت؛ لطف اله عمادعلی


Fault-kinematic and stress state investigation using focal mechanism solution along the Mosha fault, Alborz Mountain: implication for changing stress tectonic regime

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.30499/ijg.2022.363439.1458

محسن ازقندی؛ محمد رضا عباسی؛ غلام جوان دلویی؛ احمد سدیدخوی


مطالعه پتانسیل زمین لغزش در منطقه چایباغ با استفاده از روش توموگرافی الکتریکی (ERT) دوبعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.30499/ijg.2022.329130.1396

رضا امامی؛ مهدی رضاپور؛ محمد فرجی


بررسی مدل های CMIP6 در برآورد دمای ایران با تأکید بر حساسیت اقلیم ترازمند (ECS) و پاسخ اقلیم گذرا (TCR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.30499/ijg.2022.344862.1430

آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های تنش کشندی و رویدادهای لرزه‌ ای در حریم گسل مشا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.329023.1397

ناصر حافظی مقدس؛ حمیدرضا سپاهیان؛ حسین صادقی؛ رضا خواجوی


بررسی نسبت طیفی شتاب مولفه قائم و افقی زلزله‌های نزدیک گسل با توجه به داده‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.30499/ijg.2022.333523.1409

میلاد محمدیان؛ عباس مهدویان؛ نعمت حسنی


توزیع لرزه خیزی در جنوب زاگرس با استفاده از همبستگی آماری بین b-value و بعد فرکتال لرزه خیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

10.30499/ijg.2022.335123.1413

علی رومینا؛ سعید زارعی؛ سید رضا منصوری؛ امید آزادی جو


روشها و چالش هایی در چگونگی قرائت فازهای بازتابی از موهو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.30499/ijg.2022.351628.1444

فاطمه علی دوست؛ اسماعیل بایرام نژاد؛ ظاهرحسین شمالی


پیش‎بینی بارش ماهانه در ایران بر اساس رویکرد همادی با استفاده از مدل CFSv.2/WRF (مطالعه موردی: دوره اکتبر 2019 تا آوریل 2020)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.30499/ijg.2022.349816.1440

محمدسعید نجفی؛ حسین دهبان؛ اشکان فرخ نیا


بررسی وابستگی فرکانسی ﻛﺎهندگی موج لرزه‌ای در ناحیه شرق - شمال‌شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.30499/ijg.2022.341814.1423

سمیه احمدزاده؛ فرحناز منصوری قوام آبادی؛ غلام جوان دلویی


جستجوی نواحی مستعد نصب سلول‌های خورشیدی در استان گلستان با استفاده از داده‌های دیدبانی، GEOS-5 و ERA5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.30499/ijg.2022.341806.1425

سکینه خان سالاری؛ محمد کردجزی؛ عثمان مجیدی؛ عبدالجبار ملا عرازی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


توزیع ازون وردسپهری و عوامل مؤثر بر آن در منطقه جنوب‌غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.30499/ijg.2022.344755.1429

مهسا دامن افشان؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امید علیزاده؛ میکائیل اسپرنگر


اثر خطای مدل رقومی ارتفاعی بر اثرات مستقیم و غیر مستقیم توپوگرافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.30499/ijg.2022.338358.1434

مهدی گلی


پایش فعالیت آتشفشان با تحلیل همزمان نسبت دامنه امواج لرزه ای و سرعت نسبی داده های نوفه های لرزه ای محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.30499/ijg.2022.351400.1443

غزاله رسانه؛ علیرضا حاجیان؛ مریم هدهدی؛ روح الله کیمیایی فر؛ سالواتوره گامبینو


منشاء گلفشان های فعال قارنیارق و نفتلیجه - دشت گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.30499/ijg.2022.346702.1435

سمیه کلانه؛ فرزین قائمی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ حسین مهاجر سلطانی


ارزیابی تغییرات مکانی-زمانی تبادل خالص CO2 در اکوسیستم زمینی غرب آسیا و اطراف دریای مدیترانه (2019-1982)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.30499/ijg.2022.353322.1445

منا ضرغامی پور؛ حسین ملکوتی


بررسی کمی پارامترهای موثر بر تفکیک پذیری و عمق نفوذ داده های MRS بااستفاده از تجزیه مقادیر تکین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.30499/ijg.2022.341360.1421

رضا قناتی؛ فاطمه عالم گرد