دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 5، دی 1395 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

مطالعه لایه اکمن به‌دام‌افتاده در بستر سواحل غرب تنگه هرمز

صفحه 1-11

فرهنگ احمدی گیوی؛ مرجانه حقیقی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


تحلیل طیفی خشکسالی‌های ایران

صفحه 28-47

حجت اله دانشمند؛ پیمان محمودی


مدل‌های جهانی برای بررسی شکوفایی گیاد‌روایانی (فیتوپلانکتونی) در دریای عمان و شمال‌غربی دریای عرب

صفحه 62-74

سیده صفورا صدیق مروستی؛ آناند نانادسیکان؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ سرمد قادر؛ محمد صدیق مرتضوی


شناسایی گسل‌ها در داده‌های لرزه‌ای بازتابی به کمک نشانگر سوبل

صفحه 85-96

فاطمه اعظم‌پور؛ امین روشندل کاهو؛ علیرضا احمدی‌فرد؛ علیرضا حیدریان