دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1395، صفحه 1-159 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

مقایسه عملکرد الگوریتم ICA و حالت ترکیب شده آن با فازی (FUZZY-ICA) در پیش‌بینی بارش روزانه

صفحه 1-14

امیرمحمد رخ‌شاد؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری


مطالعات ژئوتکنیکی در گستره سد خوانسار به روش رادار نفوذی به زمین تقویت شده

صفحه 15-27

هاشم رنجی رودپشتی؛ علیرضا علیاری؛ فرشاد جمالی؛ علیرضا لیاقت؛ لئونید کرینیتسکی


واهم‌افزایی خطر زمین‌لرزه در شهر فیروزکوه

صفحه 88-102

مریم آقاخانی؛ الهام شعبانی؛ نوربخش میرزائی