دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، خرداد 1392 
زمین‌شناسی و اکتشافات ژئوفیزیکی در کانسار آهن ساغند

صفحه 116-132

امیر غلامی‌‌پور سی‌سختی؛ محمدرضا حیدریان شهری؛ خسرو ابراهیمی نصرآبادی؛ غلامرضا هاشمی مرند