دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، شهریور 1390 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

تفسیر بی‌هنجاری‌ مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از روش‌ گرادیان کامل نرمال

صفحه 1-15

میثم عابدی؛ احمد افشار؛ غلامحسین نوروزی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


بررسی تغییرات هلیسیتی و شار هلیسیتی در توفان استوایی گونو

صفحه 97-115

سکینه خان سالاری؛ مجید مزرعه فراهانی؛ مجید آزادی