داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
اسماعیل Bayramnejad زلزله شناسی University of Tehran Institute of Geophysics
Nazar Elshaikh پتانسیل Department of Civil engineering, Faculty of Engineering, Sinnar University, Sinnar, Sudan
sara karami عضو هیأت علمی پژوهشکده هوتشناسی و علوم جو
Abbas Mahdavi پتانسیل Department of Statistics, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan 7718897111, Iran
Farzin Samsami فیزیک فضا IAU West Tehran Branch
Anup Kumar Sutar زلزله شناسی، لرزه شناسی MOES
Ehsan Tavabi Institut Astrophysique de Paris
Costas Varotsos فیزیک فضا Department of Environmental Physics and Meteorology of the Faculty of Physics and Dean of the School of Science of the National and Kapodistrian University of Athens
اصغر آزادی پتانسیل زمین شناسی
مجید آزادی فیزیک فضا پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
علیرضا آزموده اردلان پتانسیل دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران
مریم آق آتابای زلزله شناسی دانشگاه گلستان، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی
حمید آقاجانی پتانسیل دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده معدن ، نفت و ژئوفیزیک
حمید آقاجانی پتانسیل دانشگاه صنعتی شاهرود
وحید ابراهیم زاده اردستانی پتانسیل موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران
سمیه احمدزاده
رضا احمدی پتانسیل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک
محمود احمدی فیزیک فضا ssociate Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
فرهنگ احمدی گیوی فیزیک فضا عضو هیات علمی مؤسسه ژئوفیزیک
مهناز احمدی نمین سازمان هواشناسی کشور
عطیه اسحاقی زلزله شناسی هیات علمی شبکه شتابنگاری کشور
امین اسماعیلی فیزیک فضا
شمس الدین اسماعیلی
شبیر اشکپور مطلق زلزله شناسی دانشگاه خلیج فارس
نرگس افسری زلزله شناسی گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوشهر
مهتاب افلاکی دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان در علوم پایه
محمد اکبری نسب فیزیک فضا دانشگاه مازندران
محمد امامی نیری لرزه شناسی انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران
مهدی امیرآبادی زاده فیزیک فضا بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
مژگان امیرامجدی فیزیک فضا دانشگاه صنعتی کارلزقوئه/ آلمان
حمیده امینی زلزله شناسی گروه آموزشی زلزله شناسی، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
نوید امینی لرزه شناسی عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک
انوشیروان انصاری
عبدالحمید انصاری پتانسیل دانشگاه یزد
محسن اویسی موخر پتانسیل عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
پرویز ایران نژاد فیزیک فضا مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
ایمان بابائیان فیزیک فضا پژوهشکده اقلیم شناسی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ،مشهد
مجتبی بابایی گروه ژئوفیزیک، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
مهرداد باستانی پتانسیل Geological Survey of Sweden
مجید باقری لرزه شناسی دانشیار، گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
آرش بختیاری موسسه آب و مجیط خاورمیانه مدرس نرم افزار مایک در دانشکده ژئوفیزیک
محمدرضا بختیاری لرزه شناسی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
جواد بذرافشان فیزیک فضا عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
اصغر بهلولی فیزیک فضا دانشگاه تهران موسسه ژئوفیزیک
مرتضی پاکدامن فیزیک فضا عضو هیات علمی - پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد
مهرداد پاکزاد زلزله شناسی استاد
نفیسه پگاه فر فیزیک فضا atmospheric research center, INIOAS
شاهرخ پوربیرانوند پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محسن پورکرمانی عضو هیئت علمی
محمد پورمحمد شاهوار زلزله شناسی عضو هیات علمی، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
محمد تاتار زلزله شناسی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
بهزاد تخم‌چی لرزه شناسی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه شاهرود
سیاوش ترابی لرزه شناسی سرپرست پردازش دریایی شرکت ژئوفیزیک دانا
مسعود ترابی آزاد فیزیک فضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
فرحناز تقوی فیزیک فضا مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
احسان تقی زاده سازمان هواشناسی کشور
فتانه تقی زاده فرهمند زلزله شناسی فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
سمانه ثابت قدم فیزیک فضا گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،تهران، ایران
حمید ثابتی عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند
فرهاد ثبوتی زلزله شناسی دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
محمد جغتایی دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد
جواد جلیلی زلزله شناسی استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سیامک جمشیدی فیزیک فضا پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی، مرکز نوشهر، تهران، ایران
غلام جوان دلویی زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
زهره جوانشیری فیزیک فضا عضو هیات علمی
عبدالرحیم جواهریان لرزه شناسی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
امیر جولائی پتانسیل گروه اکتشاف- دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک-دانشگاه صنعتی شاهرود-شاهرود-سمنان-ایران
یعقوب حاتم چوری
بهنام حاتمی فیزیک فضا عضو هیات علمی مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست دانشگاه یزد
محمدرضا حاتمی زلزله شناسی استادیار گروه زلزله شناسی ، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
علیرضا حاجیان گروه فیزیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
ناصر حافظی مقدس زلزله شناسی دانشگاه فردوسی
محمد حامدپور دارابی
فریده حبیبی فیزیک فضا هیات علمی - فیزیک فضا- موسسه ژئوفیزیک - دانشگاه تهران- تهران- ایران
بنفشه حبیبیان دهکردی پتانسیل موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
خالد حسامی آذر زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سید کیوان حسینی زلزله شناسی هیئت علمی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد کاظم حفیظی پتانسیل ژئوفیزیک فیزیک زمین
سید عباس حق شناس فیزیک فضا مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محسن حمیدیان پور گروه جغرافیای طییعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد رضا حیدریان شهری پتانسیل هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سکینه خان سالاری فیزیک فضا عضو هیئت علمی / پژوهشکده هواشناسی
سکینه خانسالاری فیزیک فضا پژوهشکده هواشناسی و علوم جو
مهرانه خدامرادپور فیزیک فضا گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
محمود خسروی گروه اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
امین خسین مرشدی یزد، دانشگاه یزد، دانشکده معدن و متالورژی، بخش اکتشاف
رضا خواجوی زلزله شناسی مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
فرامرز خوش اخلاق دانشکده جغرافیا/دانشگاه تهران
کیوان خیر پتانسیل شرکت کارآزما معدن زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد دارند فیزیک فضا گروه آب و هواشناسی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
محمد داودی زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
روزبه دبیری گروه عمران دانشگاه تبریز
محسن دهقانی درمیان فیزیک فضا موسسه تحقیقات آب
مهدی رئوفیان
حیدر راستی
فاطمه رحیم زاده
حبیب رحیمی زلزله شناسی عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک
محمد رداد لرزه شناسی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
احمد رشیدی زلزله شناسی استادیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مهدی رضاپور زلزله شناسی
مریم رضازاده فیزیک فضا دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان
مهتاب رضاییان فیزیک فضا کارشناس ارشد پیش بینی سازمان هواشناسی
طیب رضیئی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
حجت الله رنجبر
عباس رنجبر سعادت آبادی فیزیک فضا پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
مهدی رهنما فیزیک فضا پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوّ
امین روشندل کاهو لرزه شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد علی ریاحی لرزه شناسی تهران
زهره سادات ریاضی راد زلزله شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مهدی زارع زلزله شناسی
آذر زرین دانشگاه مشهد
حمید زعفرانی
علی سام خانیانی فیزیک فضا عضو هیات علمی گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه نوشیروانی بابل
علی سبزی پرور فیزیک فضا دانشگاه بوعلی سینا
احمد سدیدخوی زلزله شناسی عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک
محسن سلطانپور دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر طوسی
سعید سلطانی مقدم زلزله شناسی استادیار گروه زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
شهریار سلیمانی آزاد پژوهشگر گروه لرزه زمین ساخت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مهرداد سلیمانی منفرد لرزه شناسی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
عبداله سهرابی
سید احسان سیدی حسینی نیا زلزله شناسی گروه آموزشی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
نوید شادمنامن لرزه شناسی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند
اسماعیل شبانیان زلزله شناسی مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان
فریدون شریفی گروه اکتشاف؛ دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک؛ دانشگاه صنعتی شاهرود؛ شاهرود؛ ایران.
الهام شعبانی زلزله شناسی دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیک
مجید شفیع پور مطلق سازمان حفاظت محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
علی اکبر شمسی پور فیزیک فضا گروه جغرافیا دانشگاه تهران
ابوالفضل شهامت زلزله شناسی عضو هیأت علمی، دانشگاه تبریز، ایران
امین شیروانی شیراز
یوسف شیری دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا صابری لرزه شناسی شرکت GeoSoftware
محمود صادقی هرمزگان
احسان صالحی لرزه شناسی ژئوفیزیست
سمیه صبری فیزیک فضا گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
ساویز صحت کاشانی فیزیک فضا عضو هیأت علمی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو
محمود صفر مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حسین صفری فیزیک فضا دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک
عبدالرضا صفری دانشیار
صادق ضیائیان فیزیک فضا
مرتضی طالبیان زلزله شناسی
هادی طبسی زلزله شناسی دانشگاه ازاد اسلامی
میثم عابدی پتانسیل گروه معدن دانشگاه تهران
یوسفعلی عابدینی فیزیک فضا دانشگاه زنجان و پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
امین عباسی زلزله شناسی پژوهشگر/ مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مجید عباسی زلزله شناسی
محمد رضا عباسی زلزله شناسی هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سمیه عبدالهی پتانسیل موسسه ژیوفیزیک آکادمی علوم لهستان
علیرضا عراقی فیزیک فضا عضو هیات غلمی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا عرب امیری پتانسیل دانشگاه شاهرود دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
جعفر عزیزپور فیزیک فضا پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی، تهران، ایران
فاطمه عزیزی فیزیک فضا گروه فیزیک دانشگاه پیام نور تهران
قاسم عزیزی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
حسین عساکره فیزیک فضا دانشگاه زنجان، گروه آب و هواشناسی
فرج اله عسکری زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
احمد عسگری پژوهشکده هواشناسی و علوم جوّ
ایمان عشایری استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
مجتبی عظام واحد علوم و تحقیقات تهران علوم و فنون دریایی، گروه فیزیک دریا
کمال علمدار دانشگاه یزد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
سید کاظم علوی پناه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
عباسعلی علی اکبری بیدختی فیزیک فضا استاد
نسیبه علیپور راد فیزیک فضا دانشگاه گیلان
امید علیزاده فیزیک فضا مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
علیرضا عمادی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ساری، ساری ، ایران.
پروین غفاریان فیزیک فضا هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
عباس غلام زاده پتانسیل، زلزله شناسی دانشگاه هرمزگان
علیرضا غنی زاده فیزیک فضا دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران
مائده فتحی
منوچهر فرج زاده اصل دانشگاه تربیت مدرس
محسن فرخی زلزله شناسی گروه فیزیک، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
سعید فرزانه پتانسیل، فیزیک فضا دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، گروه مهندسی ژئودزی
محمد فروتن دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
سیدعلی فعال رستگار لرزه شناسی ندارد
رضا فلاحت لرزه شناسی استادیار دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی سهند تبریز
غلام عباس فنایی خیرآباد پتانسیل عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند
رضا قائد رحمتی پتانسیل دانشگاه لرستان- دانشکده فنی مهندسی
محمدرضا قائمقامیان زلزله شناسی استاد
سرمد قادر فیزیک فضا مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حسینعلی قاری
محسن قاسمی فیزیک فضا دکتری علوم و مهندسی آب. دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالرضا قدس زلزله شناسی دانشکده علوم زمین مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
مریم قرایلو فیزیک فضا دانشیار/مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
احمد قربانی هیات علمی دانشگاه
رضا قضاوی دانشیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه کاشان
سمیرا قلعه نویی پتانسیل موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران
رضا قناتی پتانسیل Academic Member, Institute of Geophysics, University of Tehran
نوذر قهرمان فیزیک فضا دانشیار هواشناسی کشاورزی-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدرضا قیطانچی زلزله شناسی استاد
جواد کاظمیان لرزه شناسی دانشگاه تهران
ابوالقاسم کامکار روحانی پتانسیل استاد
پری سیما کتیرایی بروجردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
احسان کرکوتی زلزله شناسی عضو هیوت علمی/پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
صادق کریم پولی لرزه شناسی هیات علمی گروه مهندسی معدن- دانشگاه زنجان
مهناز کریم خانی فیزیک فضا گروه علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
سعید کریمی نسب
ناصر کشاورز فرج خواه لرزه شناسی پژوهشگاه صنعت نفت
کیانوش کشاورزیان فیزیک فضا
محمد جواد کلائی فیزیک فضا عضو هیات علمی دانشگاه تهران
میثم کورکی عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوریهای پیشرفته
منصوره کوهی فیزیک فضا استادیار/پژوهشکده اقلیم شناسی/ مشهد
علیرضا گلال زاده
حکیم گلشاهی فیزیک فضا استادیار، گروه فیزیک، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شوشتر، ایران
مهدی گلی پتانسیل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران
علیرضا گودرزی لرزه شناسی
کامران لاری
خلیل متقی زلزله شناسی هیات علمی/ دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
سید هانی متولی عنبران پتانسیل عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
علیرضا محب الحجه فیزیک فضا استاد دانشگاه تهران
علی محتشمی فیزیک فضا دانشگاه سیستان و بلوچستان
عاطفه محمدی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
میثم محمودآبادی زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علیرضا محمودیان فیزیک فضا تهران موسسه ژئوفیزیک
محمد مختاری لرزه شناسی
رضا مدرس دانشگاه صنعتی اصفهان/داشکده مهندسی منابع طبیعی
رضا مدرس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
امیررضا مرادی زلزله شناسی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران
علی مرادی زلزله شناسی هیات علمی/ دانشگاه تهران
محمد مرادی فیزیک فضا پژوهشکده هواشناسی
سید احمد مرتضوی لرزه شناسی شرکت پترو آسماری و دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید مزرعه فراهانی فیزیک فضا دانشیارموسسه ژئوفیزیکی دانشگاه تهران
سیدابوالفضل مسعودیان دانشگاه اصفهان علوم جغرافیایی گروه جغرافیای طبیعی
مسعود مشهدی حسینعلی
مهرداد مصطفی زاده زلزله شناسی پژوهشکده زلزله شناسی
سعید معدنی پور زلزله شناسی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
امیر معصومی فیزیک فضا
محمد حسین معماریان فیزیک فضا دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران
مجید معهود زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
عباس مفیدی فیزیک فضا دانشیار اقلیم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
حسین ملکوتی فیزیک فضا گروه علوم غیر زیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
حسین ملکوتی
منصوره منتهایی پتانسیل عضو هیئت علمی
پریسا مهدی زلزله شناسی، لرزه شناسی کارشناس نشریه
زهرا موسوی دانشکده علوم زمین - مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
نعیم موسوی پتانسیل پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمد موسوی بایگی فیزیک فضا دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد موسوی نژاد دانشکده فیزیک دانشگاه یزد
آمنه میان آبادی
سید مجید میررکنی فیزیک فضا بخش فیزیک فضا، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران
محمد میرزائی فیزیک فضا مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمود میرزائی پتانسیل دانشیار
نوربخش میرزائی زلزله شناسی استاد
مجتبی ناموران پتانسیل، زلزله شناسی گروه زمین شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
مجید نبی بیدهندی لرزه شناسی استاد
علی نجاتی کلاته پتانسیل دانشگاه شاهرود
مهدی نجفی علمداری پتانسیل دانشگاه نقشه برداری خواجه نصیر
افسانه نصرآبادی زلزله شناسی هیات علمی/ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
محمدعلی نصراصفهانی فیزیک فضا دانشگاه شهرکرد
حمید نظری زلزله شناسی پژوهشکده علوم زمین
حمید نظری زلزله شناسی پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
حمید نظری پور
نعمت حسنی نعمت حسنی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران-آب و محیط‌زیست دانشگاه شهید بهشتی
محمد نکوآمال کرمانی
لقمان نمکی شرکت کیان کاوان زمین
ابوالفضل نیستانی فیزیک فضا استادیار فیزیک-هواشناسی، دانشگاه رازی
رامین نیکروز لرزه شناسی گروه زمین شناسی - دانشکده علوم - دانشگاه ارومیه
حسین هاشمی لرزه شناسی Assistant Professor
سعید وطن خواه پتانسیل عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مجید وظیف دوست فیزیک فضا
احد وظیفه فیزیک فضا سازمان هواشناسی
آزاده ولی پور فیزیک فضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
فرزام یمینی فرد زلزله شناسی هیات علمی / پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مهیار یوسفی پتانسیل عضو هیات علمی دانشگاه ملایر

مجله ژئوفیزیک ایران از تمامی صاحبنظران، اندیشمندان فرهیخته و اعضای محترم هیات علمی دعوت می‌نماید چنانچه علاقمند به داوری مقالات می باشند فرم زیر را تکمیل و به همراه رزومه علمی خود به آدرس nigs_ijg@ut.ac.ir جهت بررسی ارسال فرمایند.

فرم داوری

نام و نام خانوادگی

 

رشته تحصیلی

 

مرتبه علمی

 

آدرس ایمیل

 

شماره تماس دفتر

 

شماره همراه

 

دانشگاه / موسسه / سازمان محل کار

 

زمینه های مورد علاقه  برای داوری