اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلام جوان دلوئی

ژئوفیزیک دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی

javandoloeiiiees.ac.ir
۲۲۸۰۳۶۴۹

سردبیر

محمدرضا قیطانچی

ژئوفیزیک استاد دانشگاه تهران

mrghcheeut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

وحید ابراهیم زاده اردستانی

ژئوفیزیک استاد موسسه ژئوفیزیک

ebrahimzut.ac.ir
61118232

مجید آزادی

هواشناسی دانشیار و عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

nivar.irimo.ir
azadi68hotmail.com
44787652-4

عبدالحمید انصاری

ژئوفیزیک اکتشافی دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف

yazd.ac.ir/people/ansari
h.ansariyazd.ac.ir
31232517

محمد تاتار

ژئوفیزیک استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

mtatariiees.ac.ir

غلام جوان دلوئی

ژئوفیزیک دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی

javandoloeiiiees.ac.ir
۲۲۸۰۳۶۴۹

عبدالرحیم جواهریان

ژئوفیزیک استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر

javaherianaut.ac.ir
64545131

امین روشندل کاهو

لرزه شناسی دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S413
roshandelshahroodut.ac.ir
0233392204

هرمان زین

استاد دانشگاه علوم زمین دانشگاه پاریس، فرانسه

geops.geol.u-psud.fr/spip.php?article726&lang=fr
hermann.zeyenuniversite-paris-saclay.fr
01.69.15.49.09

ابوالقاسم کامکار روحانی

ژئوفیزیک دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرد

kamkarryahoo.com

علیرضا محب الحجه

هواشناسی استاد موسسه ژئوفیزیک

rtis2.ut.ac.ir/cv/amoheb
amohebut.ac.ir
61118325

سید محمد موسوی بایگی

هواشناسی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

agriculture.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=337&Itemid=853&lang=fa
mousavibum.ac.ir
051-38805717

محمود میرزائی

ژئوفیزیک دانشیار دانشگاه اراک

m-mirzaeiaraku.ac.ir

مجید نبی‌بیدهندی

ژئوفیزیک استاد موسسه ژئوفیزیک

mnbhendiut.ac.ir

محمدرضا قیطانچی

ژئوفیزیک استاد دانشگاه تهران

mrghcheeut.ac.ir