نویسنده = سیدمحمد جعفر ناظم السادات
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی نشانه‌های تغییر اقلیم در پهنه شمال غربی اقیانوس هند: واکاوی روند دمای سطح آب دریا در دوره 1950-2009

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 26-40

سیدمحمد جعفر ناظم السادات؛ حبیب الله قائد امینی؛ مرضیه توکلی


2. نشان جداگانه و هم‌زمان پدیده‌های PDOو ENSOبر رخداد خشک‌سالی و ترسالی پاییزه جنوب ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 92-109

حبیب الله قائد امینی؛ سیدمحمد جعفر ناظم السادات؛ مرجان کوهی زاده؛ علی اکبر سبزی پرور