نویسنده = عباسعلی علی‌اکبری بیدختی
تعداد مقالات: 4
1. حل عددی معادلات بوسینسک تراکم‌ناپذیر با استفاده از روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 53-65

اسماعیل قیصری؛ سرمد قادر؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


2. تعیین اثر واداشت­های مهم بر گردش دریای خزر با استفاده از شبیه­سازی عددی

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 118-142

مریم شیعه؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ وحید چگینی


3. کاربست شاخص‌‌های دوشاخه‌شدگی جت و شکست موج راسبی برای بررسی دوره آلودگی حاد تهران در آذرماه 1389

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394

مژده حافظی؛ مژگان رضایی منش؛ علیرضا محب‌الحجه؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ محمدعلی نصراصفهانی


4. اثرات عوامل ابرناکی و اوزون کلی بر تابش فرابنفش خورشیدی UV–B در منطقه اصفهان

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 74-88

زهرا شرعی‌پور؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی