نویسنده = مریم اصلانی‌فر
تعداد مقالات: 1
1. ادامة فروسوی داده‌های گرانی با استفاده از روش تکرار و تبدیل فوریه

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 105-115

مریم اصلانی‌فر؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی