نویسنده = شیما رستمی جلیلیان
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تحلیل موجک در شناسایی رفتار بارش در مناطق غربی ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 13-30

فرحناز تقوی؛ ابوالفضل نیستانی؛ حسین محمدی؛ شیما رستمی جلیلیان