کلیدواژه‌ها = همبستگی
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط‌سنجی ماهواره‌مبنا میان دمای سطح زمین و فراسنج‌های بیوفیزیکی در حوضه‌ی آبریز جازموریان

دوره 15، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 119-135

10.30499/ijg.2021.272063.1315

بهروز آباد؛ برومند صلاحی؛ کوهزاد رئیس پور؛ مسعود مرادی


2. مدل‌سازی نگاشت انفجار در میدان نزدیک و بررسی پارامترهای مهم و مؤثر برآن

دوره 10، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 136-149

احمد سدیدخوی؛ موسی‌الرضا سعیدنژاد؛ غلام جوان دولوئی


3. اثرات عوامل ابرناکی و اوزون کلی بر تابش فرابنفش خورشیدی UV–B در منطقه اصفهان

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 74-88

زهرا شرعی‌پور؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی