نویسنده = احمد قربانی
تعداد مقالات: 8
1. استفاده از روش‌های ژئوالکتریک در بررسی وضعیت نشت آب از محدوده سد رسوب‌گیر معدن مس میدوک

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 119-134

سحر یحیی آبادی؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری؛ الهام ساعی نیا


2. اثر پارامترهای موثر بر جفت‌شدگی الکترومغناطیس در مطالعات قطبش القایی بسامدی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 77-94

کاظم ملک‌پور دهکردی؛ احمد قربانی


5. پایش مقاومت ویژه الکتریکی سنگ حین آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری در آزمایشگاه

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 34-41

احمد قربانی؛ حسینعلی قاری؛ افشین نمیرانیان


8. بررسی تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی خاک‌ها در حین آزمایش تحکیم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 102-110

یاسمن بدرزاده؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری؛ محمد فاتحی مرجی