تعداد مقالات: 424
101. تعیین پارامترهای بی‌هنجاری‌های پتانسیل خودزا با روش تبدیل هیلبرت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 26-34

محمد‌رسول نیک‌بخش؛ میرستار مشین‌چی‌اصل


102. بررسی دینامیک مسیر توفان مدیترانه از دیدگاه شار فعالیت موج راسبی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 31-45

علی اسعدی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


105. استفاده از فیلترهای دورسنجی در پردازش تصاویر میدان پتانسیل

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 34-50

عبدالحمید انصاری؛ کمال علمدار


107. مد‌ل‌سازی لرزه‌ای محیط‌های همسانگرد صوتی و صوتی گرانرو در حیطه tau-p

دوره 3، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 33-43

ملیحه السادات کاظمی؛ محمد کمال قاسم العسکری؛ عبدالرحیم جواهریان


108. برآورد مقاومت لرزه‌ای برشی با استفاده از دامنه موج تراکمی و کاربرد آن در تعیین نوع سیالات مخزن‌های کربناته

دوره 2، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 25-37

علی‌رضا گلال‌زاده؛ عبدالرحیم جواهریان؛ مجید نبی‌بیدهندی


109. بررسی نقش انسو (ENSO) در بارش سالانه ایران در دوره 1971 - 2000

دوره 2، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 25-37

فرهنگ احمدی گیوی؛ داود پرهیزکار


110. تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با روش تصویرسازی پارامترهای توده (SPI)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 25-40

کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری


111. تحلیل طیفی خشکسالی‌های ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 28-47

حجت اله دانشمند؛ پیمان محمودی


112. توموگرافی دوبعدی سرعت امواج حجمی فشارشی در پوستة فوقانی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی شمال باختر ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 33-48

فرزام فیض آقایی؛ سیدخلیل متقی؛ محمد تاتار؛ عبدالرضا قدس؛ علی مرادی


113. Subsurface structural characterization of the Chooman Dam site using geoelectric method

دوره 10، شماره 5، بهار 1396، صفحه 22-30

Sadegh Moghaddam؛ Abolghasem Kamkar Rouhani؛ Alireza Arab Amiri


115. بررسی کاربرد آهنگ لغزش گسل‏ها در پهنه‏بندی مستقل از زمان خطر زمین‏لرزه در منطقه کرمان-غرب بلوک لوت

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 36-62

سید هادی دهقان منشادی؛ نوربخش میرزائی؛ مرتضی اسکندری قادی؛ الهام شعبانی


116. شناسایی حالت‌های بازتاب، جذب و انتشار امواج راسبی انتشار یابنده بالاسو

دوره 12، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 23-37

خلیل کرمی؛ سرمد قادر؛ سید وحید موسوی


117. ارزیابی داده‌های مدل‌های اقلیمی CMIP5 در مقابل داده‌های مشاهده‌ای ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 40-53

جعفر معصوم پورسماکوش؛ مرتضی میری؛ فاطمه پورکمر


118. Non-linear stochastic inversion of 2D gravity data using evolution strategy (ES)

دوره 11، شماره 5، بهار 1397، صفحه 26-42

سیده خدیجه قاسمی؛ سید هانی متولی عنبران؛ گیلدا کریمی


119. بررسی خواص فیزیکی و امواج بلند ساحلی خزر جنوبی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 39-52

جواد باباگلی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ زهرا سلمانی قزوینی


121. کاربرد روش‌ مغناطیس‌سنجی برای اکتشاف کانه‌زایی مس و طلا در محدوده اکتشافی پلی‌متال باشماق هشترود

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 39-48

امیر امیرپور اصل میاندوآب؛ قهرمان سهرابی؛ محمد نصیری گنجینه‌کتاب


122. کاهش به قطب دیفرانسیلی نقشه مغناطیس هوایی ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 41-55

وحید قبادیان؛ عبدالرضا قدس؛ مهناز رضائیان؛ وحید تکنیک


123. تحلیل همدیدی آغاز بارش‌های فراگیر زودرس دوره سرد سال در ایرانauthor:

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393

ارغوان رفیعایی؛ بهلول علیجانی؛ محمدرضا یزدانی


125. جداسازی بی‌هنجاری میدان مغناطیسی با استفاده از تجزیه مد تجربی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 46-57

احمد مرادی شاه‌قریه؛ علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو