نویسنده = فرهنگ احمدی گیوی
تعداد مقالات: 26
1. بررسی ارتباط تاوه قطبی پوشن‌سپهری با ساختار وردایست دینامیکی در منطقه جنوب‌غرب آسیا همراه با دو مطالعه موردی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 15-32

10.30499/ijg.2020.107465

نجمه برهانی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزائی


2. بررسی تغییرات اقلیمیِ مسیرهای توفان زمستان در اطلس، مدیترانه و جنوب‌غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروژه CMIP5

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-18

شاهین عالم زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


3. بررسی اثرهای نوسان اطلس شمالی بر شرایط هواشناختی کیفیت هوای شهر تهران در دوره 2006 تا 2017

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 51-72

الهام مومن زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ سمانه ثابت قدم


6. تأثیر گذار برون‌حاره‌ای چرخند چاپالا بر توسعه سامانه‌های جوّی عرض‌های میانی: توسعه و پشته‌زایی بر روی جریان جتی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-18

محمود صفر؛ سرمد قادر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ مجید مزرعه فراهانی


7. ساختار هندسی جت آفریقا-آسیا در وردسپهر زبرین و پاسخ آن به گرمایش زمین در مدل‌های CMIP5

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-21

شاهین عالمزاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ دانیل یازجی


8. مطالعه لایه اکمن به‌دام‌افتاده در بستر سواحل غرب تنگه هرمز

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-11

فرهنگ احمدی گیوی؛ مرجانه حقیقی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


9. ارزیابی اثر بسته‌موج‌های کژفشار اقیانوس اطلس شمالی بر مسیر توفان دریای مدیترانه در زمستان 2012-2011

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-14

سامان مرتضی پور؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمدعلی نصر اصفهانی


10. کنترل کیفی داده‌های رادار هواشناسی با استفاده از ساختار افقی و قائم برگشت‌پذیری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 120-131

محمود صفر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ یحیی گلستانی


11. حل عددی شکل پایستار معادلات تراکمپذیر دوبعدی و ناآب‌ایستایی جوّ با روش فشرده مککورمک

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 28-46

رضا جوان نژاد؛ امیرحسین مشکواتی؛ سرمد قادر؛ فرهنگ احمدی گیوی


12. کاربست روش پردازش رقمی تصویر در تعیین ضریب خاموشی جوّ شهری تهران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394

سمانه ثابت قدم؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ یحیی گلستانی


13. بررسی اثر موسمی هند بر اقلیم تابستانی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394

نوشین خداّم؛ پرویز ایران‌نژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی


14. بررسی امواج کوهستان با استفاده از یک مدل تحلیلی دوبُعدی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 123-139

مرضیه سالاری؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ محمدحسین معماریان


15. بررسی اقلیم‌شناختی بندال‌‌های آسیا و اروپا با دو شاخص در دوره 1950- 2010

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 31-51

سارا فهیمی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ مجید مزرعه فراهانی


16. تحلیل دینامیکی‌–‌آماری اثر متقابل نوسان اطلس شمالی (NAO) و نوسان مدن-جولیان (MJO)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 64-80

شاهین عالم‌زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


17. حل عددی معادلات آب کم‌عمق با استفاده از روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 35-49

سرمد قادر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ حکیم گلشاهی


20. بررسی دینامیک مسیر توفان مدیترانه از دیدگاه شار فعالیت موج راسبی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 31-45

علی اسعدی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


21. حساسیت تولید امواج گرانی- لختی به درجه کژفشاری در مدل دولایه‌ای روی کره

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 109-123

محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی


23. اثر مراکز چرخندزای مدیترانه بر بارش سالانه ایران در دوره 1960 تا 2002

دوره 3، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 91-105

پرویز ایران نژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محمدنژاد


24. بررسی نقش انسو (ENSO) در بارش سالانه ایران در دوره 1971 - 2000

دوره 2، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 25-37

فرهنگ احمدی گیوی؛ داود پرهیزکار


25. اثر نوسان اطلس شمالی (NAO) بر برخی کمیت‌های هواشناختی وردسپهر در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا

دوره 2، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 51-64

محمدعلی نصراصفهانی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی