کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 16
1. پیش نگری شدت بارش در ایران با بکارگیری رویکرد همادی چند مدلی با استفاده از داده های مقیاس کاهی شده NEX-GDDP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.30499/ijg.2021.300366.1353

آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


3. برآورد احتمالاتی خطر زمینلرزه برای 8 شهر پرجمعیت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

10.30499/ijg.2022.320133.1386

سید حسن موسوی بفروئی؛ علیرضا بابائی ماهانی


4. واکاوی پیوند سپیدایی با ارتفاع، شیب و وجه شیب در ایران‌زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.327388.1393

امید رضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


6. همپوشانی دوره تناوب شاخص نوسان اطلس شمالی (NAO) با دوره تناوب خشکسالی‌ها و ترسالی‌های ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 91-104

10.30499/ijg.2020.104299

پیمان محمودی؛ سمیرا رزمجو؛ سید مهدی امیر جهانشاهی


8. ارزیابی و مقایسه شبیه‌سازی‌های مدل‌های HARMONIE و WRF در مقیاس همرفتی در منطقه غرب ایران

دوره 12، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-18

ابوالفضل نیستانی؛ سرمد قادر؛ نیلز گوستافسن؛ علیرضا محب الحجه


9. ارزیابی داده‌های مدل‌های اقلیمی CMIP5 در مقابل داده‌های مشاهده‌ای ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 40-53

جعفر معصوم پورسماکوش؛ مرتضی میری؛ فاطمه پورکمر


13. مطالعه بی‌هنجاری‌ دمای زمستان ایران با استفاده از داده‌های بازتحلیل NCEP/NCAR

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 12-27

پرویز ایران نژاد؛ فرهنگ احمدی‌گیوی؛ نسیم نیکویی


16. بررسی اثر موسمی هند بر اقلیم تابستانی ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1394

نوشین خداّم؛ پرویز ایران‌نژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی