تعداد مقالات: 424
27. برآوردکردن تخلخل مؤثر مخزن با استفاده از تحلیل چند‌نشانگری

دوره 3، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 1-18

علی عدالت؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ رضا توکلی مقدم


28. معرفی نشانگر مرکز جرم مقیاس در حوزه موجک و به‌کارگیری آن در اکتشافات لرزه‌ای

دوره 2، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 1-11

فرحناز اشرفیان اصفهان؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


29. تحلیل فاز SKS امواج زلزله برای تعیین ناهمسانگردی جبه در البرز مرکزی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 1-12

احمد سدیدخوی؛ غلام جوان دولویی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


30. محاسبه بزرگای M1 برای زلزله‌های ناحیه تهران

دوره 3، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 1-11

سید خلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


31. مطالعه لایه اکمن به‌دام‌افتاده در بستر سواحل غرب تنگه هرمز

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-11

فرهنگ احمدی گیوی؛ مرجانه حقیقی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


32. حساسیت‌سنجی شبیه‌سازی‌های مدل WRF به پارامترسازی‌های فیزیکی در محدوده خلیج فارس و دریای عمان در زمان مونسون تابستانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-19

یهزاد لایقی؛ سرمد قادر؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجید آزادی


33. ساختار هندسی جت آفریقا-آسیا در وردسپهر زبرین و پاسخ آن به گرمایش زمین در مدل‌های CMIP5

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-21

شاهین عالمزاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ دانیل یازجی


34. تأثیر گذار برون‌حاره‌ای چرخند چاپالا بر توسعه سامانه‌های جوّی عرض‌های میانی: توسعه و پشته‌زایی بر روی جریان جتی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-18

محمود صفر؛ سرمد قادر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ مجید مزرعه فراهانی


36. ارزیابی و مقایسه روش‌های تحلیل و پیش‌بینی کشند در نرم‌‌افزار مایک‌21

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-20

بهمن تاج فیروز؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجتبی عظام؛ کامران لاری


37. تعیین مناطق هدف در پروژه‌های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به‌کمک شبیه‌سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-30

منصوره سید حسنی؛ فاطمه مرادیان؛ سرمد قادر؛ فرید گلکار؛ مسعود حاتم پور


39. Single station estimation of earthquake early warning parameters by using amplitude envelope curve

دوره 12، شماره 5، 1398، صفحه 1-10

پریسا حسینی؛ رضا حیدری؛ نوربخش میرزائی


41. عدم قطعیت در تعیین امواج گرانی لختی در یک بررسی موردی روی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 13-32

مژگان امیرامجدی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزایی


43. بهبود توان تفکیک طیف سرعت با استفاده از روش شباهت وزنی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393

مرتضی رحمانی؛ فاطمه خجسته؛ امین روشندل کاهو


44. معرفی و مقایسه پایگاه‌هایداده بارشی و اسفزاریTRMM

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393

سید ابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه رعیت‌‌پیشه؛ محمد‌صادق کیخسروی کیانی


47. طراحی و توسعه شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار و روش های آماری در دشت اراک

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 17-29

ناصر گنجی خرم دل؛ فاطمه کیخایی؛ مهدی مردیان


48. کاربرد وایازش خطی چندمتغیره در پس‌پردازش مقادیر بارش حاصل از مدل RegCM4

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 19-33

صدیقه لوک‌زاده؛ نوذر قهرمان؛ جواد بذرافشان؛ ایمان بابائیان؛ زهرا آقا شریعتمداری


49. A simulation study of RX-mode waves generation in the equatorial plasmasphere

دوره 9، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 1-10

Mohammad Javad Kalaee؛ Yuto Katoh


50. بررسی ناپایداری در لایه سطحی دریا و تاثیر آن بر ارتفاع امواج

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 11-24

علی محمدی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد احمدنژاد