موضوعات = لرزه شناسی
1. ادغام وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای و روابط فیزیک سنگی برای تحلیل و تعیین توزیع انواع شیل در یکی از میادین خلیج‌ فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1397

عبدالرحیم جواهریان؛ بنیامین خادم العموم؛ محمد رضا صابری


2. تأثیر مشخصات دینامیکی ساختگاه بر پاسخ لرزه‌ای و تحلیل و طراحی ساختمان‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1398

سعید غفارپور جهرمی؛ سعیده محمدی


3. جانشینی سیال و مدلسازی پیشرو لرزه ای در یکی از مخازن ماسه سنگی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1398

بهاره فریدونی؛ علی مرادزاده؛ امین روشندل کاهو


4. Constrained Seismic Sequence Stratigraphy of Asmari - Kajhdumi interval with well-log Data

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1398

احسان رضایی فرامانی؛ محمد علی ریاحی؛ حسین هاشمی