تعداد مقالات: 446
126. تضعیف نوفه تصادفی با تبدیل موجک گسسته ضریب اتساع گویا

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393

محمد ایرانی‌‌مهر؛ محمدعلی ریاحی


127. ارزیابی تغییرات پارامترهای لرزه‌‌ای با جایگزینی شاره‌‌ در سنگ مخزن کربناته

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393

اصغر نادری؛ ایرج مداحی؛ ناصر کشاورز فرج خواه؛ مصطفی حیدری؛ میثم سلیمی دلشاد؛ سجاد اسماعیل‌‌پور


129. تعیین پارامترهای کیفی روسازی راه با استفاده از روش زمین‌نفوذGPR

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394

احمد مزینانی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مهدی محمدی ویژه


130. Classification of hydrometeors using microwave brightness temperature data from AMSU-B over Iran

دوره 9، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 24-39

Abolhasan Gheiby؛ Majid Azadi


131. The regional estimates of the GPS satellite and receiver differential code biases

دوره 10، شماره 5، بهار 1396، صفحه 31-41

Saeed Farzaneh؛ Mohammad Ali Sharifi


132. استفاده از روش برخال‌‌ برای تعیین چگالی بوگه لوح‌سنگی در منطقه چارک (جنوب ایران)

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 34-50

سید رضا مهرنیا؛ وحید ابراهیم‌‌زاده اردستانی؛ اصغر تیموریان


133. حل عددی معادلات آب کم‌عمق با استفاده از روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 35-49

سرمد قادر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ حکیم گلشاهی


134. تبدیل فوریۀ زمان‌کوتاه برمبنای تنکی و کاربرد آن در تشخیص لایه‏های نازک

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 36-48

حمید ستاری؛ علی غلامی؛ حمید رضا سیاه‌کوهی


135. استفاده از رخساره‌های لرزه‌ای در توصیف یکی از مخازن نفتی ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1386، صفحه 37-49

علی عدالت؛ حمیدرضا سیاهکوهی


136. بررسی اثر متغیرهای موثر در پاسخ فرایند وارون‌سازی داده‌های الکترومغناطیس هوابرد در حوزه بسامد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 38-50

فرزاد شیرزادی تبار؛ بهروز اسکوئی؛ مهرداد باستانی


137. شناسایی و شبیه‌سازی امواج گرانی‌- لختی در وردسپهر زیرین روی تهران در دوره 2015-1961

دوره 12، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 38-49

ملیحه چالاک؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزایی


138. کاربرد روش‌ مغناطیس‌سنجی برای اکتشاف کانه‌زایی مس و طلا در محدوده اکتشافی پلی‌متال باشماق هشترود

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 39-48

امیر امیرپور اصل میاندوآب؛ قهرمان سهرابی؛ محمد نصیری گنجینه‌کتاب


139. تعیین نفوذپذیری خرده‌سنگ‌های حفاری با استفاده از دستگاه دارسی لاگ

دوره 2، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 39-47

حسام آلوکی بختیاری؛ عزت اله کاظم زاده؛ مجید نبی بید هندی؛ جعفر ولی؛ رولند لنورمند


142. مقایسه روش‌های مختلف تحلیل سرعت براساس همبستگی در پردازش داده‌های لرزه‌ای بازتابی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 40-55

مهدی بشردوست؛ سیاوش ترابی؛ مجید نبی بیدهندی


143. کاهش به قطب دیفرانسیلی نقشه مغناطیس هوایی ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 41-55

وحید قبادیان؛ عبدالرضا قدس؛ مهناز رضائیان؛ وحید تکنیک


145. کاربرد روش‌‌های آماری در تحلیل نوسان‌های اوزون وِردسپهری

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 42-60

ویکتوریا عزتیان؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


147. Wavelet analysis of GRACE K-band range rate measurements related to Urmia Basin

دوره 11، شماره 5، بهار 1397، صفحه 43-54

امیررضا مرادی؛ محمدعلی شریفی


148. Seasonal Study of Dust Deposition and Fine Particles (PM 2.5) in Iran Using MERRA-2 Data

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 43-59

10.30499/ijg.2020.104783

Abbasali Dadashi-Roudbari؛ Mahmoud Ahmadi؛ Alireza Shakiba


150. دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 45-59

مرتضی فتاحی؛ فرشته رضاخانی روزبهانی؛ جان لوک شونینگر؛ ابرهاد سوسر؛ حمید عمرانی؛ تونی ویلکینسون؛ جبرئیل نوکنده؛ قربانعلی عباسی؛ مجید محمودی