نویسنده = وحید ابراهیم زاده اردستانی
تعداد مقالات: 20
1. تخمین عمق و فاکتور شکل بی‌هنجاری‌های گرانی با شکل‌های ساده هندسی با استفاده از الگوریتم بهینه-سازی ازدحام ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

10.30499/ijg.2020.226582.1264

وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ مرضیه ولی اقبال


2. وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی ناهمواری سنگ بستر دشت امان‌آباد با استفاده از انتگرال‌های نوع کوشی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-17

نازنین محمدی؛ سید هانی متولی عنبران؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


4. تعیین لبه‌های بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از فیلتر ریخت‌شناسی ریاضی ارتقا یافته

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 22-32

مجتبی بابایی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ الهام امیریان


6. تصویرسازی توده‌های زیرسطحی با استفاده از روش توموگرافی احتمال داده‌های گرانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394

محمد جواد دهقان؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


7. وارون‌سازی دوبُعدی داده­های گرانی با تعریف نقطه یا امتدادی از بی‌هنجاری‌‌ زیرسطحی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394

بهنام مهدی اوغلی لاهرودی؛ وحید ابراهیم‌‌‌‌زاده اردستانی


10. مدل‌سازی معکوس سه‌بُعدی مدل‌های گرانی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌‌ها

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 102-125

میترا محمدزاده؛ محمد علی شریفی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ عبدالرضا صفری؛ امین باغانی


11. آزمون ثابت بودن چگالی با تانسورگرادیان به‌منظور به‌کارگیری صحیح روش فضای گرادیان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 107-118

نعیم موسوی؛ وحید ابراهیم‌‌زاده اردستانی


12. استفاده از روش برخال‌‌ برای تعیین چگالی بوگه لوح‌سنگی در منطقه چارک (جنوب ایران)

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 34-50

سید رضا مهرنیا؛ وحید ابراهیم‌‌زاده اردستانی؛ اصغر تیموریان


13. ادامة فروسوی داده‌های گرانی با استفاده از روش تکرار و تبدیل فوریه

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 105-115

مریم اصلانی‌فر؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


14. تعیین مدل پوسته و سنگ‌کره نواحی البرز، ایران مرکزی و خزر جنوبی با استفاده از داده‌های ژئوئید وتوپوگرافی

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-11

سید هانی متولی عنبران؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ هرمان زین


15. کاربرد تبدیل موجک گسسته دوبُعدی در برآورد مرز چشمه‌‌های گرانی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 55-66

محمدعلی احمدی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ جمال الدین بنی‌عامریان


16. استفاده ازروش اجزاء محدود به‌منظور تفسیر داده‌‌های گرانی در دشت چابهار

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 94-101

عبدالرحیم عسکری؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


17. تفسیر بی‌هنجاری‌ مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از روش‌ گرادیان کامل نرمال

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-15

میثم عابدی؛ احمد افشار؛ غلامحسین نوروزی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


18. مدل‌سازی دوبُعدی داده‌های گرانی‌ با استفاده از روش معکوس‌سازی فشرده و معیار توقف تغییر چگالی

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 92-108

مریم عابدی؛ احمد افشار؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ غلامحسین نوروزی


19. مدل‌سازی دوبعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی با استفاده از شبکه عصبی پیشخور

دوره 4، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 72-83

احمد افشار؛ میثم عابدی؛ غلامحسین نوروزی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ کارو لوکس


20. مدل‌سازی سه‌بُعدی بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از روش‌ شبکه‌های عصبی تحمیلی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 77-90

میثم عابدی؛ احمد افشار؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ غلامحسین نوروزی؛ کارو لوکس