ارزیابی روش‌های زمین‌‌آماری مکانی در تعیین الگوی فضایی بارش: تحقیق موردی حوضه‌آبریز دریاچه نمک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، ایران

2 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران

چکیده

اندازه‌گیری‌ها و برآورد مقدار متغیرهای طبیعی در محدوده مکان و زمان در معرض عدم‌‌قطعیت‌های قابل‌توجهی است. ازاین‌رو ارزیابی کمی مکانی عدم‌‌قطعیت‌ها و مدل‌سازی ویژگی‌های آماری این متغیرهای طبیعی و تأثیر آنها بر نتایج برآورد اهمیت قابل‌‌توجهی دارد. روش‌های زمین‌آماری مکانی و مکانی- زمانی مانند روش بیشینه آنتروپی بیزی (Bayesian Maximum Entropy,BME) در یک چارچوب کلان و روش‌های کریجینگ، پاسخی آماری به این نیاز فنی است. در این مقاله به منظور درون‌یابی‌های مکانی ، ابتدا اطلاعات داده‌های مربوط به ایستگاه‌های باران‌سنجی در 105 ایستگاه در محدوده حوضه آبریز دریاچه نمک و حوالی آن مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با استفاده از روش‌های بیشینه آنتروپی بیزی مکانی و کریجینگ در حالت تک‌‌متغیره و بیشینه آنتروپی بیزی و کریجینگ همبسته (Cokriging) در حالت دومتغیره با استفاده از الگوی تغییرات ارتفاعی به منظور تبیین الگوی بلندمدت بارش براساس فن صحت‌‌سنجی تقاطعی مورد تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر این در روش بیشینه آنتروپی بیزی با در ‌نظر ‌گرفتن داده‌های قطعی و غیرقطعی در محدوده مورد تحقیق به بررسی تغییرات عدم‌‌قطعیت نیز پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که به‌‌رغم دقت مناسب کریجینگ (در دو حالت تک‌‌متغیره و دومتغیره)، روش بیشینه آنتروپی بیزی سطح دقیق‌تری از محاسبات را به‌دست داده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the efficiency of spatial geostatistical methods for identifying the spatial patterns of precipitation: a case study of Namak lake watershed

نویسندگان [English]

  • Bardia Bayat 1
  • Banafsheh Zahraie 1
  • Farahnaz Taghavi 2
  • Mohsen Nasseri 1
1
2
چکیده [English]

stage, the prior PDF is updated with specific data. The prior and posterior PDFs are related based on Bayes’ theorem. Based on our purpose of estimation, different conditions such as mean and mode (known as BMEmean and BMEmode) of the posterior PDF can be obtained. The BMEmean minimizes the mean square error, and the BMEmode is the most probable realization.
Kriging is one of the optimum classical geostatistical methods which can estimate unsampled stations with the contribution of sampled measurements. Kriging is a special case of BME. Under some assumptions (considering mean and covariance as general knowledge and hard/ soft data as site-specific knowledge), kriged and BME predictions become the same. Kriging is used in this study as a base for comparison.
One hundred and five rain gauge stations are located in and around the study area, out of which 44 have full records of observations for the period of 1977 through 2008. The records of these stations are considered as the hard dataset. The remaining stations have some missing data and therefore observations in these stations are classified as the soft dataset.
The stages of spatial modeling in this paper are as follows: (1) The primary processing of raw data, which includes investigating statistical missing data; the hard and soft data are distinguished in this stage. (2) The determination of variograms; the primary fitting of experimental variograms was done using GS+ software based on the maximum correlation coefficient and then these parameters are optimized by the Iterated Non-linear Weighted Least Squares (INWLS) method for univariate cases and Iterated Least Squares (ILS) method for multivariate cases. (3) The application of the optimum theoretical variograms obtained through the Kriging, Cokriging and BME methods, and, finally, (4) the estimation of precipitation.
The cross validation technique was used to evaluate the results of these two methods. The results of this study have shown that BME estimates were less biased and more accurate than those of the classical OK.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bayesian maximum entropy
  • Kriging
  • Cokriging
  • annual mean precipitation
  • Geostatistic