اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 764
تعداد پذیرش 397
تعداد عدم پذیرش 176

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 63
تعداد مقالات 621
تعداد مشاهده مقاله 363693
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 321318
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 50 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 75 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 264 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 640 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 136 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 121 روز
درصد پذیرش 52 %