اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 812
تعداد پذیرش 419
تعداد عدم پذیرش 188

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 66
تعداد مقالات 646
تعداد مشاهده مقاله 388578
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 342014
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 47 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 73 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 260 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 640 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 141 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز
درصد پذیرش 52 %