اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 727
تعداد پذیرش 364
تعداد عدم پذیرش 167

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 591
تعداد مشاهده مقاله 336099
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 303649
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 52 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 77 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 271 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 640 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 138 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 123 روز
درصد پذیرش 50 %