کسب بالاترین رتبه در ارزیابی نشریات وزارت علوم 1400

مجله ژئوفیزیک ایران در ارزیابی و رتبه بندی سال 1400 نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.