تماس با ما

آدرس: تهران، انتهای کارگر شمالی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساختمان شماره 3، طبقه دوم، دفتر انجمن ژئوفیزیک ایران، اتاق 106/B

تلفن: 02161118307

فکس: 02188629366

ایمیل: nigs_ijg@ut.ac.ir


CAPTCHA Image