استفاده از روش LMR در تفکیک سیالات مخزنی و سنگ‌شناسی‌های متفاوت در مخزن ماسه‌سنگی غار میدان ابوذر در خلیج‌فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

1 مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

2 شرکت نفت فلات قاره

چکیده

وارون‌سازی AVO در استخراج پارامترهای لامه ( و ) می‌تواند در تشخیص سیالات مخزنی و سنگ‌شناسی‌های متفاوت به‌کار رود. و  از جمله خصوصیات سنگ‌شناسی‌اند که می‌توان از داده‌های لرزه‌ای پیش ‌از برانبارش به‌دست آورد. بر اساس این روش مفسران می‌توانند LMR (Lambda-Mu-Rho) را در حکم روش تحلیل AVO پیشرفته در تشخیص هیدروکربور و نوع سنگ‌شناسی مخزن مورد استفاده قرار دهند. در این مقاله به بررسی نتایج کاربرد روش LMR و مقایسه آن با نشانگرهای معمولی AVO (از جمله تغییرات نسبت پواسون) روی قسمتی از داده‌های سه‌بعدی مخزن ماسه‌سنگی غار میدان نفتی ابوذر واقع در شمال‌غربی خلیج ‌فارس پرداخته می‌شود. در این بررسی از داده‌های نگار یک چاه واقع در زون نفتی به منظور کالیبره کردن داده‌های واقعی استفاده شده‌است. پس از تهیه مقاطع ضرایب بازتاب موج تراکمی و موج برشی با اجرای تحلیل AVO، به کمک وارون‌سازی بر پایه مدل، مقاطع مقاومت لرزه‌ای موج تراکمی () و مقاومت لرزه‌ای موج برشی () به‌دست آمده‌است. سپس با کمک این مقاطع و روابط موجود بین آنها، مقاطع  و  به منظور تفکیک زون‌های هیدروکربوری و واحدهای سنگ‌شناسی متفاوت تهیه شده و مورد تفسیر قرار گرفته‌است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

استفاده از روش LMR در تفکیک سیالات مخزنی و سنگ‌شناسی‌های متفاوت در مخزن ماسه‌سنگی غار میدان ابوذر در خلیج‌فارس

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Mirzakhanian 1
  • Abolrahim Javaherian 1
  • Mahdi Asgharzadeh 2
1
2