برآورد مقاومت لرزه‌ای برشی با استفاده از دامنه موج تراکمی و کاربرد آن در تعیین نوع سیالات مخزن‌های کربناته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

به‌دلیل متفاوت بودن خاصیت موج تراکمی از موج برشی و تاثیرپذیری متفاوت آنها از خواص کشسان سنگ، اگر به شکلی بتوان هر دو موج را با هم در یک نمونه سنگی مورد بررسی قرار داد، اطلاعات با ارزشی از سیال و جنس مواد تشکیل دهنده مخزن به‌دست می‌آید. به‌دلیل مشکلات برداشت اطلاعات لرزه‌ای برشی، در این مقاله نشان داده می شود که می‌توان  با استفاده از اطلاعات لرزه‌نگاری موج تراکمی، اطلاعات موج برشی را استخراج کرد. سپس آنها را به صورت دو نشانگر لرزه‌ای توانمند که قادر به تفکیک و شناسایی اطلاعات سنگ‌شناسی و سیالات درون مخزن هستند مورد بررسی قرار داد. در این مقاله برآورد ضرایب بازتاب موج تراکمی و برشی با استفاده از روش وارون سازی محاسبه شده‌است. همچنین با استفاده از روش وارون‌سازی باند بسامدی محدود، نسبت به برآورد مقاومت‌های لرزه‌ای تراکمی و برشی اقدام صورت گرفته است. در ادامه کاربرد این روش روی یک مخزن کربناته از نواحی جنوب غرب ایران بررسی شده است.  این بررسی روشن ساخت که مقاومت‌های لرزه‌‌ای تراکمی و برشی به خواص مخزنی حساسیت نشان می دهند و به پیدا کردن تغییرات سیال در مخزن را کمک می‌کند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

برآورد مقاومت لرزه‌ای برشی با استفاده از دامنه موج تراکمی و کاربرد آن در تعیین نوع سیالات مخزن‌های کربناته

نویسندگان [English]

  • Alireza golalzadeh
  • Abdolrahim javaherian
  • majid Nabi bidhendi