برآورد فاکتور کیفیت با استفاده از داده‌های نیمرخ لرزه‌ای قائم در یکی از میدان‌ها هیدروکربوری جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

1 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

2 دانشگاه صنعت نفت

چکیده

 فاکتور کیفیت (Q) یک فاکتور با ارزش در بررسی مخزن است که مقادیر کوچک آن نشان‌دهنده تضعیف نسبی انرژی لرزه‌ای در محیط انتشار است و می‌تواند مؤید وجود هیدروکربورها در مخزن باشد. با استفاده از مقادیر Q در عمق‌های متفاوت یک چاه می‌توان به وجود هیدروکربورها در مخزن پی برد. در این مقاله، با استفاده از داده‌های نیمرخ لرزه‌ای قائم (VSP) دو چاه اکتشافی در یکی از میدان‌ها جنوب ایران، مقادیر Q با روش نسبت طیفی، به دست آمده‌اند. همچنین به منظور مقایسه با مقادیر Q  به دست آمده، نسبت Vp /‌Vs  و نسبت پواسون در محدوده عمق‌های مورد نظر تعیین شد. مقادیر کمتر از ٢٥  برای  Q را می‌توان در حکم شاخص حضور هیدروکربورها در مخزن در نظر گرفت که با استفاده از نمودارهای چاه، مورد تأیید قرار گرفته است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

برآورد فاکتور کیفیت با استفاده از داده‌های نیمرخ لرزه‌ای قائم در یکی از میدان‌ها هیدروکربوری جنوب ایران

نویسندگان [English]

  • Maliheh Kazemi 1
  • Abdolrahim Javaherian 1
  • Mohammad Kamal askari 2