بررسی کیفیت داده‌های ثبت‌شده با شتاب‌سنج گوشی‌های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

مرکز تحقیقات زمین‌لرزه‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

امروزه گوشی‎های هوشمند با انواع حسگرها ازجمله شتاب‌سنج، مغناطیس‎سنج و سامانه موقعیت‎یابی جغرافیایی (GPS) مجهز شده‎اند؛ ازاین‌رو، گوشی‎های هوشمندی که قبل از رویداد زلزله در موقعیت ساکن قرار دارند، می‎توانند به‌عنوان یک شبکه بزرگ از لرزه‎نگارهایی با کیفیت ضعیف تا متوسط برای ارزیابی خطر زلزله، تهیه نقشه لرزش و مدیریت بحران رخداد زلزله استفاده شوند. در این مقاله، هدف آن است تا با ساخت یک نرم‌افزار کاربردی (اپلیکیشن) اندروید، داده­های شتاب­سنج گوشی هوشمند ثبت و توانایی گوشی­های هوشمند در ثبت مناسب داده زلزله، بازسازی محتوای بسامدی در گستره بسامدی مورد نیاز در مهندسی زلزله، بیشینه دامنه­های شتاب، سرعت و جابه­جایی (که در برآورد آسیب ساختمان به کار می­آیند) و طیف­های فوریه و پاسخ ارزیابی شود. همچنین میزان تأثیرپذیری این شاخصه‌ها از لغزش گوشی نامتصل به زمین نیز بررسی شده است. برای شبیه­سازی تحریک­های هارمونیک و حرکت زلزله از میز لرزان استفاده شده و داده­های برداشت­شده برای دو گوشی هوشمند آزمون با داده­های ثبت­شده با شتاب‌نگار مرجع مقایسه شده است. مقایسه شاخصه‌های لرزه­ای نشان می­دهد استفاده از شتاب­سنج­های گوشی­های همراه در توسعه یک شبکه گسترده شتاب‌نگاری شهری برای مطالعات مهندسی زلزله توجیه­پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reliability of Seismic Data Recorded by Smartphone Accelerometers for Earthquake Engineering Applications

نویسندگان [English]

  • Emad Sedaghati
  • Reza Khajavi
  • Sayyed Keivan Hosseini
Earthquake Research Center, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Today, smartphones are well equipped with various sensors such as accelerometers, magnetometers and GPS devices. The smartphones that are installed on the ground and may not experience a considerable slipping, may effectively be used as a large network of low to moderate seismometers. This smartphone-based seismic network can efficiently serve for producing shake maps, earthquake risk and hazard assessment and analysis, and earthquake crisis management. In this article, an Android application is developed by Java-programming in Android Studio IDLE to record and save three components of acceleration data that are sensed by smartphone accelerometers, and send them to a local server. The feasibility of smartphone accelerometers are then investigated for developing any future smartphone-based seismic networks especially for earthquake engineering applications. For this purpose, several important criteria such as recorded acceleration data (for the three components), peak ground accelerations (PGA), peak ground velocities (PGV), peak ground displacements (PGD), as well as Fourier and response spectra and Arias intensities are derived for two test smartphones and a reference professional Güralp accelerometer. The effect of smartphone slipping with respect to the ground during the earthquake data recording is also investigated. Harmonic oscillations with different frequencies and Bam earthquake movements are simulated by a shaking table that is designed and manufactured in the Earthquake Research Center (EQRC), Ferdowsi university of Mashhad. The above mentioned criteria derived from the recorded seismic data for the two test mobile sets are compared with those of reference Güralp accelerometer. The results show that the frequency range provided by the seismic data recorded by smartphone accelerometers is efficiently enough for any earthquake engineering application (0.1 to 10~20 Hz), especially for short to medium buildings. The accuracy of such devices are well enough to record seismic movements produced by nearly severe earthquakes with magnitudes > 5 at epicentral distances < 200 km. It is also shown in this article that small relative movements of mobile sets on their base may have little effect on seismic criteria and may not harmfully deviate the results. Sensitivity of the test mobiles to trigger earthquakes with magnitudes > 4.5 at epicentral distance of 10 km is also investigated. As a whole, application of smartphone accelerometers seems to be strongly justified for developing any seismic data aimed at earthquake engineering applications and earthquake crisis management. The EQRC team is now developing its smartphone–based seismic network on small to moderate scales and is testing different protocols for an efficient data transfer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accelerometer
  • Android application
  • earthquake
  • seismic network
  • smartphone
خواجوی، رضا، 1397، ریاضیات کاربردی علوم زمین: چاپ اول، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 320 ص.
صادقی، ح.، شوشتری، ا.، مسکرانیان، م.، 1391، طراحی و ساخت میز لرزان تحت تحریک دومؤلفه­ای افقی: نهمین کنگره بین‌المللی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت ماه 91.
Atkinson, G. M., and Wald, D. J., 2007, “Did You Feel It?” intensity data: A surprisingly good measure of earthquake ground motion: Seismological Research Letters, 78, 362–368.
Badri, A. E., Sinha, J. K., and Albarbar, A., 2010, A typical filter design to improve the measured signals from MEMS Accelerometer: Measurement, 43, 1425–1430.
Beeby, S., Ensel, G., Kraft, M., and White, N., 2004, MEMS Mechanical Sensors: Artech House, Inc.
Bhattacharya, S., Krishna, A. M., Lombardi, D., Crewe, A., and Alexander, N., 2012, Economic MEMS based 3-axis water proof accelerometer for dynamic geo-engineering applications: Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 36, 111–118.
Biefeld, V., Buhrdorf, A., and Binder, J., 2000, Laterally driven accelerometer fabricated in single crystalline silicon: Sensors and Actuators A: Physical, 82(1), 149–154.
Dashti, S., Bray, J. D., Reilly, J., Glaser, S., and Bayen, A., 2012, iShake: The reliability of phones as seismic sensors: In Proceedings of the 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal.
Dashti, S., Bray, J. D., Reilly, J., Glaser, S., Bayen, A., and Mari, E., 2013, Evaluating the reliability of phones as seismic monitoring instruments: Earthquake Spectra, 30, 721–742.
Dashti, S., Reilly, J., Bray, J. D., Bayen, A., Glaser, S., Mari, E., and Bray, P. J. D., 2011, iShake: Using Personal Devices to Deliver Rapid Semi-Qualitative Earthquake Shaking Information: GeoEngineering Report.
Evans, J. R., Allen, R., Chung, A., Cochran, E., Guy, R., Hellweg, M., and Lawrence, J., 2014, Performance of several low-cost accelerometers: Seismological Research Letters, 85(1), 147-158.
Feldbusch, A., Sadegh-Azar, H., and Agne, P., 2017, Vibration analysis using mobile devices (smartphones or tablets): Procedia Engineering, 199, 2790-2795.
Feng, M., Fukuda, Y., Mizuta, M., and Ozer, E., 2015, Citizen sensors for SHM: use of accelerometer data from smartphones: Sensors, 15(2), 2980–2998.
Gujarati, P., 2013, What is Accelerometer and how does it work on smartphones, accessed 20 June 2018, http://www.techulator.com/resources/8930-How-does-smart-phone-accelerometer-work. aspx.
Güralp Systems, CMG-5T Operator's guide, 2009.
Kempe, V., 2011, Inertial MEMS: Principles and Practice: Cambridge University Press.
Kong, Q., Kwony, Y. W., Schreierz, L., Allen, S., Allen, R., and Strauss, J., 2015, Smartphone-based networks for earthquake detection: In 15th International Conference on Innovations for Community Services (I4CS) IEEE, 1-8.
Kong, Q., Allen, R. M., and Schreier, L., 2016a, MyShake: Initial observations from a global smartphone seismic network: Geophysical Research Letters, 43(18), 9588-9594.
Kong, Q., Allen, R. M., Schreier, L., and Kwon, Y. W., 2016b, MyShake: A smartphone seismic network for earthquake early warning and beyond: Science Advances, 2(2), e1501055.
Lawrence, J. F., Cochran, E., Chung, A., Kaiser, A., Christensen, C., Allen, R., Baker, J., Fry, B., Heaton, T., Kilb, D., Kohler, M., and Taufer, M., 2014, Rapid earthquake characterization using MEMS accelerometers and volunteer hosts following the M 7.2 Darfield, New Zealand earthquake: Bulletin of the Seismological Society of America, 104(1), 184–192.
Morales, J., and Akopian, D., 2017, Physical activity recognition by smartphones, a survey: Biocybernetics and Biomedical Engineering, 37(3), 388-400.
Plaza, J., Collado, A., Cabruja, E., and Esteve, J., 2002, Piezoresistive accelerometers for MCM package: Journal of Microelectromechanical Systems, 11(6), 794–801.
Reilly, J., Dashti, S., Ervasti, M., Bray, J. D., Glaser, S. D., and Bayen, A. M., 2013, Mobile phones as seismologic sensors: Automating data extraction for the iShake system: IEEE Transactions on Automation Science and Engeering, 2, 242–251.
Thandu, S. C., 2014, On temporal and frequency responses of smartphone accelerometers for explosives detection: M.Sc. thesis, Missouri University of Science and Technology.
Wald, D. J., Quitoriano, V., Worden, C. B., Hopper, M., and Dewey, J. W., 2012, USGS “Did you feel it?” internet-based macroseismic intensity maps: Annals of Geophysics, 54, doi:10.4401/ag-5354.
Xie, H., and Fedder, G., 2000, CMOS Z-axis capacitive accelerometer with combfinger sensing, in: Proceedings of IEEE Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), 496–501.