تعداد مقالات: 432
51. A simulation study of RX-mode waves generation in the equatorial plasmasphere

دوره 9، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 1-10

Mohammad Javad Kalaee؛ Yuto Katoh


52. بررسی ناپایداری در لایه سطحی دریا و تاثیر آن بر ارتفاع امواج

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 11-24

علی محمدی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد احمدنژاد


53. تفسیر دوبعدی داده‌های VLF هوابرد

دوره 1، شماره 1، زمستان 1386، صفحه 13-19

بهروز اسکوئی؛ احمد علی بهروزمند


54. مطالعات ژئوتکنیکی در گستره سد خوانسار به روش رادار نفوذی به زمین تقویت شده

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-27

هاشم رنجی رودپشتی؛ علیرضا علیاری؛ فرشاد جمالی؛ علیرضا لیاقت؛ لئونید کرینیتسکی


58. بازسازی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از یک مدل خودبازگشتی چندمرحله‌ای

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 14-23

یحیی مرادی چالشتری؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


60. طراحی الگوی انفجار با استفاده از بسامد غالب و بیشینه مجاز سرعت ذرات

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 20-29

حسن بخشنده امنیه؛ علی سیامکی


61. واهمامیخت داده‌های لرزه‌ای با به‌کارگیری نظریه بِیز

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 17-30

فاطمه روستائی؛ علی غلامی؛ احمد سدیدخوی


62. تاثیر فشار همه‌جانبه بر سرعت موج‌های کشسان و مدول‌های یانگ دینامیک و استاتیک نمونه‌های سنگ آهک سروک

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 12-25

علیرضا نجیبی؛ محمدرضا آصف؛ مجید نبی بیدهندی؛ رسول اجل لوئیان؛ غلام عباس صفیان


63. کاربرد تحلیل موجک در شناسایی رفتار بارش در مناطق غربی ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 13-30

فرحناز تقوی؛ ابوالفضل نیستانی؛ حسین محمدی؛ شیما رستمی جلیلیان


66. بررسی تأثیر روش‌های گوناگون آغازگری پالایه رقومی بر نتایج مدل‌ WRF

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 16-33

خسرو افشاری؛ مجید آزادی؛ سمانه ثابت قدم


67. تحلیل پس‌لرزه‌ای زمین‌لرزه 5 فروردین ماه 1385 فین (MW = 5.9) (ایران- زاگرس)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 17-32

حسین ایلاغی؛ فرزام یمینی فرد؛ محمد تاتار


68. تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از تبدیل‌های زمان- مقیاس و زمان- فرکانس

دوره 3، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 19-32

امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی


69. استفاده از روش LMR در تفکیک سیالات مخزنی و سنگ‌شناسی‌های متفاوت در مخزن ماسه‌سنگی غار میدان ابوذر در خلیج‌فارس

دوره 2، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 13-23

مرضیه میرزاخانیان؛ عبدالرحیم جواهریان؛ مهدی اصغرزاده


71. وابستگی شکل مغناطیس‌سپهر (مگنتوسفر) به مقاومت ویژۀ محیط در شبیه‌‌سازی‌های جهانی مگنتوهیدرودینامیک

دوره 3، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 12-24

براتعلی فیض‌‌آبادی؛ محمود میرزایی؛ ناصر حسین‌‌زادۀ گویا


72. مطالعه بی‌هنجاری‌ دمای زمستان ایران با استفاده از داده‌های بازتحلیل NCEP/NCAR

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 12-27

پرویز ایران نژاد؛ فرهنگ احمدی‌گیوی؛ نسیم نیکویی


75. تعیین لبه‌های بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از فیلتر ریخت‌شناسی ریاضی ارتقا یافته

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 22-32

مجتبی بابایی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ الهام امیریان