تحلیل عددی تأثیر عوارض ساختاری بر انتشار موج تراکمی حاصل از انفجار در ماده بسپاری (پلیمری) پلکسی‌گلاس

نوع مقاله : مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

2 مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله تأثیر عوارض ساختاری قائم بر انتشار موج تراکمی حاصل از انفجار در ماده بسپاری پلکسی‌گلاس با استفاده از روش المان مجزا و برنامه رایانه‌ای UDEC تحلیل شده ‌است. موج ضربه‌ای ناشی از انفجار به صورت یک تپ (پالس) مثلثی ساده ‌شده که مشخصه انفجاری با فشار حداکثر 11 گیگاپاسکال است به دیواره یک چال انفجاری به قطر 08/5 میلی‌متر وارد شده‌ است. فشار دینامیکی اعمال شده روی دیواره چال انفجاری به صورت شعاعی و به طور یکنواخت بر آن اعمال شده است. مقادیر بیشینه جابه‌جایی افقی ذره، بیشینه سرعت ذره، تنش‌های اعمالی واقع در طرفین عارضه ساختاری، ضرایب عبور، انعکاس و جذب برای رفتار کشسان برآورد، و با نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی فوردیس و همکاران (1993) مقایسه شده ‌است. نتایج، انطباق خوبی را بین مقادیر حاصل از بررسی‌های آزمایشگاهی و تحلیل عددی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تحلیل عددی تأثیر عوارض ساختاری بر انتشار موج تراکمی حاصل از انفجار در ماده بسپاری (پلیمری) پلکسی‌گلاس

نویسندگان [English]

  • hasan bakhshandeh 1
  • abdolrahim javaherian 2